top of page

Ordblindeundervisning ved Den Frie Digitale Skole: Vi er med dig hele vejen

Udfordringerne ved ordblindhed kan hurtigt virke uoverskuelige, for hvordan navigerer man i læse- og skrivevanskelighederne og vigtigst, hvordan undgår man, at det hæmmer barnet i alle de ting, de gerne vil. Hos Den Frie Digitale Skole er målet at klæde barnet på, så ordblindheden ikke længere begrænser. Det gør vi ved at være en konstant støtte for barnet, og sammen arbejde os hen imod målet.
Når ord driller

De fleste har hørt ordet ordblind, men det er langt fra alle, der egentlig ved, hvad det indebærer at være ordblind. Selvom ordblindhed herhjemme heldigvis er en respekteret og relativ almenkendt udfordring, er der stadig mange gammeldags ideer klistret til ordblindhed.

Helt forkerte og forældede tankegange, som at ordblinde er mindre kloge, eller ideen om at bogstaverne myldrer rundt på siden for ordblinde, gør ikke vejen, til konstatering af ordblindhed, kortere. Især taget det i betragtning, at mange ordblinde hurtigt lærer at skjule deres udfordringer ved at bruge hukommelsen til at huske stavemåden eller blive ufattelig gode til at gætte, hvad der står.

Alt dette for at kompensere for sin ordblindhed. En udfordring barnet langt fra er alene om. Statistisk er der i hver klasse 1 eller 2 ordblinde elever. Når man er ordblind, har man pr. definition svært ved at koble lyd og bogstaver sammen. Derfor kan det at læse og skrive hurtigt blive en kamp.


Vi er meget afhængige af at kunne kommunikere skriftligt, og en hulens masse af uddannelsessystemet bygger på lige præcis det. I Den Frie Digitale Skole er vi specialiserede i at takle langt de fleste udfordringer, der end måtte komme, omkring ordblindhed. Målet vil altid være at gøre eleven sikker og selvkørende, så ordblindheden ikke længere hæmmer.


Er mit barn ordblind?

Det er meget individuelt, hvordan ordblindheden viser sig ved det enkelte barn. Der er mange forskellige ting, der kan være svære og også i forskellige grader. Det, sammenlagt med børnenes tendens med at kompensere, kan gøre det svært at opfange ordblindheden uden de fornødne tests. Dog kan man inde på Ordblindeforeningens hjemmeside finde en liste, med mulige tegn på ordblindhed, skrevet op efter barnets alder. Kendetegn, som langsom og upræcis læsning, er med til at afsløre mulig ordblindhed, men at blive udredt er dog, den mest præcise vej til at få den nødvendige afklaring og støtte. En udredning Den Frie Digitale Skole har stor erfaring med at udføre.


En sværm af muligheder samlet samme sted

I Den Frie Digitale Skole er mulighederne mange. Sidder du, som forælder, med en mistanke om ordblindhed ved dit barn, er det dér, vi starter. Skolen har en fastansat ordblindelærer, som har stor erfaring i at støtte op omkring mulige læse- og skrivevanskeligheder. Det vil sige, at det er den samme person, der følger barnet gennem hele forløbet. Med den tryghed tester man barnet for ordblindhed. Ud fra resultatet gives der en vejledning, og hvis der bliver konstateret ordblindhed, bliver de specifikke udfordringer afklaret, og der bliver lagt en plan for næste skridt. Hvis barnet allerede andetsteds, f.eks. på skolen, har fået konstateret ordblindhed, vil snakken være at afdække udfordringer og matche med den støtte, der er behov for. Et muligt skridt kunne være opstart på en af skolens mange hold. Den Frie Digitale Skole starter hold op hver gang, der er tre jævnaldrende elever, der ønsker det, så ventetiden er typisk kort. Der er også mulighed for eneundervisning, eller undervisning af hele familien for bedst muligt at støtte og forstå barnet i udfordringerne.


Lær at blive selvkørende

En af mulighederne ved Den Frie Digitale Skole er ordblindeundervisning også kaldet OBU, hvor eleverne lærer at takle deres specifikke udfordringer.

De lærer, hvad det egentlig vil sige at være ordblind. De ser, at de langt fra er de eneste, der oplever, at ord driller. Det ser de gennem deres holdkammerater, men også ved at kigge på kendte og succesfulde mennesker, der lige præcis har gennemlevet lignende udfordringer. Her kan f.eks. nævnes Albert Einstein og H.C. Andersen.

Der er ikke en generel måde at være ordblind på, og derfor er der også en stor sandsynlighed for, at eleverne på holdene har forskellige udfordringer. Det er dog oftest en fordel, da de på den måde kan hjælpe hinanden og opleve: ”jamen, jeg kan jo godt.”

Gennem undervisningen lærer de hvilke værktøjer, de kan bruge. Især kompenserende IT værktøjer bliver der sat meget tid af til at mestre, da det ofte er en kæmpe hjælp og støtte for eleven.

Pludselig kan de være med, når der skal læses en tekst i dansk, uden de føler, de tager for lang tid om det. De kan også opleve at skrive en stil, hvor det er historien, der får lov til at fylde og ikke stavningen.

Ved hjælp af undervisningen begynder tingene at blive lidt nemmere, og barnet har med tiden pludselig ikke behov for undervisningen mere, eller har nu mod på at melde sig til f.eks. Ordklub eller engelskundervisning for ordblinde, som er to af de andre muligheder Den Frie Digitale Skole har for at hjælpe ordblinde.


En oplevelse af succes

Det allervigtigste er, at barnet, i løbet af sin tid på holdet, oplever en følelse af succes. Hvis barnet gang på gang har stået i, at alt bare er svært, eller tanken om at de ikke er gode nok, er det vigtigste at give dem troen tilbage. Troen på, at det nok skal gå, og at ordblindheden ikke skal stoppe dem i noget, hverken nu eller senere.

Endelig bliver barnet mødt af en voksen, der ser dem, og har hjulpet utallige børn videre før dem. Pludselig bliver det trygt at synes, at det er svært, og også at turde vise det til de andre børn, som synes, det er lige så svært. Derved vil barnet opleve de første sejre. Sejre som ovenikøbet er i dét, der for måneder forinden virkede fuldstændig umuligt. Med den viden og selvtillid kan eleverne nu takle verden med fornyet håb, ordblind eller ej. For de kan jo godt, og fremtiden venter på at se alt det fantastiske, de kan bidrage med.


Interesseret i at høre mere?

Hvis du leder efter et sted, som er med hele vejen, indtil barnet er klar til at stå på egne ben, har du fundet frem til det rigtige sted. Du kan læse mere om undervisningen på Den Frie Digitale Skole her

Du kan også booke et gratis indledende møde med lederen af Den Frie Digitale Skole, Anni Pilgaard Christiansen, herKilder:


130 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Commentaires


bottom of page