top of page

Kommuner

Til dig, der henvender dig som repræsentant fra en kommune, har vi samlet de spørgsmål, du sandsynligvis er på udkig efter. 

Hvad er Den Frie Digitale Skole?

Den Frie Digitale Skole er et fleksibelt online skoletilbud til elever, som af forskellige årsager i perioder ikke har mulighed for at deltage i den almindelige skolegang.

Det kan f.eks. være i situationer som disse, hvor eleven 
 

 • har svært ved at være i skolen af forskellige grunde

 • har brug for ekstra hjælp i et fag

 • er indlagt på sygehus

 • mangler udfordringer i et fag

 • ønsker at lære dansk

 • har vanskeligheder ved matematik, læse eller skrive

 • ikke kan gå på FGU og skal trænes op

Den Frie Digitale Skole tilbyder nærværende undervisning i den periode der skal til, før eleven igen kan vende tilbage til det ordinære skoletilbud. 

Hvilken undervisning tilbydes? 

I Den Frie Digitale Skole undervises der i 

 • Dansk

 • Matematik

 • Engelsk

 • Fysik

 • Kemi 

 • Religion

 • Natur/teknologi

 • Historie

 • Hjælp ved 9. klasses afgangsprøve

 • Klargøring til FVU-test - tages som selvstuderende. Den Frie Digitale skole kan arrangere denne test.

Hvordan foregår det? 

Al undervisning foregår online via platformen Google Suite. 

Elever indskrevet i skolen modtager login-informationer og grundig vejledning i anvendelse af undervisningsplatformen. 

Undervisningen tilrettelægges individuelt. Den tager højde for elevens situation, niveau og behov. 

Undervisningen finder sted dagligt. Varigheden er 30 min. med en uddannet lærer eller 2 x 30 min. ugentlig med en ikke-uddannet lærer.

Undervisningen inkluderer gennemgang af materiale, opgaveløsning og feedback. 

Hvordan tilmeldes elever?

Elever indskrives i skolen ved at kontakte leder,  Anni Pilgaard Christiansen,  på info@denfriedigitaleskole.dk eller telefon 31 40 90 16. 

Alle elever og forældre kan forinden benytte muligheden for en afklarende samtale.

 

På baggrund af samtalen tilrettelægges undervisningen. Der følges løbende op på progression og undervisning i samspil mellem elev, forældre, kommune og lærer.

Der tilbydes gratis prøveperiode efter nærmere aftale.

Hvad koster det? 

Undervisningen koster 1373,75 kr. pr elev pr. fag pr. mdr.. 

Betalingen opkræves bagudrettet pr. måned, når månedens undervisning har været afholdt. 

For kommunale rekvirenter tillægges et administrativt gebyr på 1200 kr. pr. mdr. pr. elev til udarbejdelse af statusrapport og dialog med kommunen om undervisningen.

Kommuner betaler via EAN. 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til ovenstående eller mangler du svar på andre emner, så kontakt os gerne: 

Anni Pilgaard Christiansen 

info@denfriedigitaleskole.dk

31 40 90 16

bottom of page