top of page
Online klasse

Sygeundervisning

Dit barn er berettiget til sygeundervisning i eget hjem, hvis barnet ikke kan deltage i den ordnære undervisning i folkeskolen i minimum 15 sammenhængende dage pga sygdom; fx hvis barnet har en sygdom der umuliggør deltagelse i aktiviteter udenfor hjemmet, hvis barnet er indlagt på sygehus, eller hvis barnet har ufrivilligt skolefravær. 

 

I april 2019 udsendte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet et hyrdebrev - her står:  

"Skolens leder har i alle tilfælde ansvaret for, at en elev, der har længerevarende fravær på grund af sygdom og lign, gives den nødvendige sygeundervisning. Skolens leder skal således snarest muligt og senest, når eleven ikke har deltaget i skoleundervisning i 3 uger svt. 15 skoledage, rette henvendelse til elevens forældre om sygeundervisning [...] Reglerne om sygeundervisning gælder ved alle former for sygdom og lignende. Elever, der har længerevarende fravær på grund af psykisk mistrivsel og f.eks. lider af skolevægring, er således også omfattet af reglerne."

Vi har skoler, der bruger vores lærere som vikarer i den periode, hvor den lokale skole ikke selv kan varetage sygeundervisningen. Vikarerne kan bookes via info@denfriedigitaleskole.dk. Vikarerne er som alle andre steder underlagt den lokale skoles ledelse og instruktionsbeføjelser. 

bottom of page