top of page
Virtual Conference

Fleksibel skole

Vi sætter en ære i at være et fleksibelt skoletilbud, der løbende tilpasses barnets behov. 

Eleven kan have alt fra én lektion om ugen til fuldt skema - enten som ene-undervisning eller på et af vores små hold. Der er selvfølgelig mulighed for at justere antallet af lektioner, så hvis en elev i en periode ikke magter ret meget undervisning, så er det vigtigt, at reducere antallet af lektioner. Omvendt så er det også muligt at opjustere antallet af lektioner, når eleven kommer mere i trivsel og kan overkomme mere end tidligere. 

Struktur i alle fag

Undervisningen hos Den Frie Digitale Skole er tilrettelagt ud fra en systematisk og ensartet struktur, som er ens i alle fag. Herudover tilgodeser vi også den enkelte elevs individuelle behov. Eleverne deltager i undervisningen hjemmefra, hvilket giver optimale lærings- og trivselsmuligheder for elever, der af forskellige årsager har behov for meget skærmede, trygge rammer, hvor blandt andet den sensoriske belastning er  minimal, og hvor eleven ikke behøver bruge energi på unødige og energikrævende skift. 

Hvorfor vælger andre forældre Den Frie Digitale Skole

Der er forskellige årsager til, at en voksende gruppe af forældre undersøger mulighederne for online grundskole-undervisning til deres barn. Hos Den Frie Digitale Skole har vi børn, der er visiteret af kommuner, og vi har børn, hvis forældre selv afholder udgiften til barnets skolegang.

Herunder kan du læse om tre af de hyppigste årsager til, hvorfor vores elever starter hos os.

Skærmbillede 2023-02-28 kl. 16.30.38.png
Skærmbillede 2023-02-28 kl. 16.33.48.png
Skærmbillede 2023-02-28 kl. 16.36_edited.jpg

Ufrivilligt skolefravær

Ufrivilligt skolefravær opstår oftest, når rammerne (både de fysisk-konkrete såvel som de pædagogisk-didaktiske) ikke passer til barnet. En stor andel af de børn, der har ufrivilligt skolefravær er neurodivergente, hvilket betyder, at de har autisme og/eller adhd. At undervise neurodivergente børn kræver en helt særlig tilrettelæggelse af undervisningen, og det kræver, at lærerne er fleksible, løsningsorienterede og oprigtigt interesserede i at ‘fange’ barnets interesser og særlige læringsbehov. Vi har stor erfaring med at undervise neurodivergente børn, der har haft langvarigt ufrivilligt skolefravær og som har været i mistrivsel. Vi har gode erfaringer med at bringe børnene tilbage i trivsel, hvilket kræver et tæt samarbejde mellem forældre og lærere, og det kan tage lang tid. Vi forstår vigtigheden af 'at tage små skridt' med både forældre og barn. Vi gør meget ud af, at der etableres en tryg og tillidsfuld kontakt mellem barnet og læreren - og vi forstår at det kan tage lang tid for barnet at åbne op igen i forhold til skole og læring. Læs evt. også mere om sygeundervisning på vores side med priser.

Højtbegavede børn

At være højtbegavet er defineret ved en IQ på 130 eller derover. At være godt begavet betyder at IQ’en ligger mellem 110-130. Man måler IQ med forskellige tests, som gør at man kan indplacere personens IQ på fx Wechslers IQ-skala. Ca. 2% af befolkningen har en IQ over 130. Et højtbegavet barn har nogle helt særlige læringsbehov, som ofte ikke imødekommes i folkeskolen, hvilket kan føre til mistrivsel. I Danmark er der ikke en særlig national strategi for at støtte de højtbegavede børn i skolen. Dét undrer vi os over, eftersom der er en særlig national strategi for at hjælpe de 2% i den anden ende af IQ-skala'en; altså børn med en lav IQ, hvilket næsten altid giver plads på en specialskole, hvor barnet får særligt tilrettelagt undervisning. Her hos os har vi rigtig god erfaring med at undervise højtbegavede børn - også børn i mistrivsel, som måske har mistet troen på skolen og på sig selv. Vi tilrettelægger undervisningen ud fra barnets faglige niveau med fokus på tværfaglighed, taksonomi og individuelle interesser og på at undgå gentagelser i undervisningen.

Hjemmeskole & unschooling

Der er en stigning i gruppen af forældre, der vælger den almindelige folkeskole fra og som selv står for barnets grundskoleuddannelse. Dette er fuldt ud lovligt, da der ikke er skolepligt i Danmark, men derimod undervisningspligt. Man skal dog huske at meddele sin kommune, at man selv står for barnets skolegang. Hvordan det gøres, det kan du orientere dig om på din kommunes hjemmeside. Nogle forældre tilrettelægger al barnets undervisning selv, nogle vælger at tilkøbe online undervisning til barnet i nogle eller alle fag og andre igen vælger at sammensætte en hverdag til barnet med elementer fra hjemmeskoling, online undervisning og unschooling. Hos os kan du bla. også købe adgang til vores materialer i de forskellige fag, og derudfra selv tilrettelægge undervisningen. Alle vores materialer er udarbejdet under hensyntagen til folkeskolens trinmål og lever derfor op til bekendtgørelsen på de forskellige klassetrin og fag.

Google Meet

Undervisningen foregår på elevens personlige undervisningsside. Her er der en digital tavle, et skrivedokument samt et eller flere "klasselokaler". Når eleven trykker på et klasselokale, så kommer eleven til et Google Meet, hvor læreren (og måske andre elever) sidder klar til undervisningen.

Vores undervisere anvender kamera, når det giver mening for eleven, men stort set al vores undervisning fungerer også fint uden. En del af vores elever oplever mere tryghed og bedre indlæring, hvis kameraet er slukket - enten i længere perioder eller permanent.

Eleven i centrum

Vi tilpasser altid undervisningen efter elevens ønsker og behov.

En tryg relation mellem elev og lærer er afgørende for at kunne sikre motivation, trivsel og læring.

Plads til alle

Der er forskellige årsager til, at vores elever går i skole hos os. Den hyppigste årsag er, at barnet ikke trivedes i den almene folkeskole. Hos os er der plads til alle børn uanset årsagen.

Små hold

Vi tilbyder både undervisning en-til-en samt på små hold. Der er også mulighed for selvstudie, alt efter hvad der passer bedst. Man kan sagtens kombinerer ene- og holdundervisning på skemaet.

Fag og Klubber

Vi har rigtig mange fag, hold og klubber - så der er noget for enhver. Vi har fx. japansk, madlavning, bageklub, programmering, ordblindeundervisning,    Minecraft og mange flere.

Tilmelding og spørgsmål

Vi har løbende optag af nye elever, og vi bestræber os på at kunne opstarte eleverne inden for max 1 måned. 

Der er altid mulighed for 14 dages gratis prøveperiode*, hvor barnet kan opleve vores skole.

Spørgsmål og tilmelding sker ved at skrive til skolens leder, Anni Pilgaard Christiansen på nedenstående mailadresse. Alternativt har vi telefontid er alle hverdage fra 11:00-17.00
(*undtagen ved ordblindeundervisning)

Kontakt os

bottom of page