top of page

Motorveje og smutveje i Den Frie Digitale SkoleI Den Frie Digitale Skole er motorveje og smutveje essentielt i forhold til behovet for netop denne skole. Den Frie Digitale Skole kan nemlig være den vejviser, som der er behov for i perioder af børn og unges liv.Et pitstop i Den Frie Digitale Skole


Når vi skriver perioder er det fordi, at Den Frie Digitale Skole ikke er en konkurrent til folkeskolen eller privatskolerne, men et supplement til disse, når der opstår et behov af en eller anden art på tværs af Danmark og hele verden. Så kan Den Frie Digitale Skole benyttes som et pitstop, indtil eleven igen kan deltage i sin vanlige skole.


Den Frie Digitale Skole kan, for nogle, ses som en omvej, men forhåbentlig vil det efter en periode kunne mærkes som en smutvej til motorvejen.Undervisningsmateriale der opfylder ministeriets krav


Vejene i Den Frie Digitale Skole vil uanset abonnementstype være undervisningsmaterialet.


Dette materiale er udviklet under hensyntagen til Undervisningsministeriets færdigheds- og vidensmål for grundskoleområdet, hvor der selvfølgelig er opmærksomhed omkring folkeskolens formål - som blandt andet er at give kundskaber og færdigheder til eleverne.


Vi skriver på hjemmesiden, at der vil være et ensidigt faglig fokus. Med dette mener vi, at vores skole vil undervise børnene i det, som de ikke, i den periode hvor Den Frie Digitale Skole er et supplement, kan lære andre steder, hvorfor der er et stort indholdsfokus.


Opgaverne vil være meningsfulde i den kontekst de lærende er i.


Indholdet er valgt ud fra folkeskolelovens § 5:


Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge".Læringsglemsel skaber læring


Det betyder, at skolen via materialet og undervisningen generelt vil forsøge at hjælpe børnene til at kommer til at nyde at lave fx. matematik, hvor de bliver så optaget af selve matematikken, at de helt glemmer, at de er i færd med at lave matematik - og dermed lærer matematik.


Der sker læringsglemsel som Lene Tanggaard betegner denne optagethed.


Tip: Vil du læse mere om læringsglemsel, læs da bogen af samme navn af Lene Tanggard.Undervisningsmaterialet er let at få fat i


Materialet er placeret på en hjemmeside, hvor der vil være 3 niveauer til hvert fag. Du vil få adgang via hjemmesiden www.denfriedigitaleskole.dk.


Eksempelvis er der materiale til danskundervisning i


  • 1. - 3. klasse

  • 4. - 6. klasse

  • 7. - 9. Klasse


Derudover vil det være muligt at skifte niveau, hvis det enten er for svært eller for let. Derved er børnene ikke bare en standard, men kan indplaceres der, hvor det giver mening for den enkelte, således denne oplever passende faglige udfordringer.Den Frie Digitale Skole praktiserer klasserumsledelse


Materialet vil i Den Frie Digitale Skole udgøre klasserumsledelsen, hvorfor det kræver, at materialet er pædagogisk og didaktisk planlagt, således det kan guide den enkelte elev i dennes læreproces uden mundtlig instruktion.


Her vil materialerne og underviserne være vejviserne og finde motorvejen samt smutvejene for eleverne. Altså helt konkret vil materialet og lærerne udpege det, der er værd at lære.


Hermed tilbyder skolen ikke udflugter, tværfaglige undervisning og til dels gruppearbejde eller andet, men har fokus på at opkvalificere nogle kundskaber og færdigheder inden for kernefagene.


Lærerne i skolen vil være fagligt dygtige lige som alle folkeskolelærere selvfølgelig er, men disse lærere vil opleve at kunne fokusere i et mindre kompleks univers, hvor der ikke er overdrevet fokus på klasseledelse, hvilket undervisningsmaterialet vil sikre.


Det betyder, at disse lærere vil kunne have større fokus på at fungere som faglige eksperter for individet - derved oplever eleverne mulighed for en rolig, faglig fordybelse.


Den dobbelte tillid i skolen vil være høj, da lærerne har ressourcerne til at være fagligt velfunderet, hvilket giver tillid fra eleverne samtidig med, at der er en grundlæggende tro på, at det enkelte barn kun er i Den Frie Digitale Skole, fordi han/hun ønsker at blive fagligt dygtig.Kun digitalt materiale


Alt materiale vil være digitalt og derfor kunne tilgås i hele verden uden problemer.


Materialet består af forskellige læringsaktiviteter, som altid er tilpasset et digitalt miljø, som ikke kun er baseret på "svar-på-spørgsmål-og-løse-opgaver-aktiviteter".


Det digitale miljø giver mulighed for egenproduktion også i den fjerne nærundervisning, hvor eksempelvis lydoptagelser af udtale vil være en naturlig del af engelskundervisningen. I hver uge vil der være videogennemgang af det teoretiske stof af skolens lærere. Vi er nemlig opmærksomme på, at elever gennem videoer også danner relationer, og relationer er vigtige for optimal læring.


Disse videoer er ikke professionelt producerede, men autentiske fra klasserumsundervisningen, hvor der gives direkte instruktioner med et kig ind i et læringsunivers, der ikke emmer af en nulfejlskultur.Status


Materialet i Den Frie Digitale Skole er på vej, men endnu ikke færdigt, men bliver færdig til 2. september og vil til stadighed tilpasses målgruppen - og vil derfor være meget dynamisk med stor brugerindflydelse. Yderligere detaljer vil komme i et blogindlæg senere.


Håber at I kan se mulighederne med denne skole, og hjælpe med at udbrede viden om disse muligheder for eleverne, der skal tilbage til motorvejen.

77 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page