top of page

Matematik

Price

Duration

Enroll

About the Course

Vi udbyder matematik på hold eller som ene-undervisning fra indskoling til og med 10. klasse. I matematik i indskolingen er der mulighed for at vælge matematik-undervisning som tager afsæt i skak. Vi har også mulighed for at hjælpe eleven til afgangseksamen. Vi har desuden terminsprøver 4 gange årligt for vores elever i udskolingen. Det er naturligvis frivilligt om man vil deltage i terminsprøverne.

Your Instructor

bottom of page