top of page

Skolen mente Tobias var mindre begavet, men i Den Frie Digitale Skole, viste det sig at være forkert

Tobias går i 7. klasse. Skoletiden har i mange år været en udfordring for den 13-årige dreng, som har let ved at begå sig socialt og er vellidt blandt de andre elever, men som har svært ved at passe ind i de rammer, som skolen definerer undervisningen i.


Det er svært for Tobias at koncentrere sig. Det kniber med at fange kollektive beskeder, og det er svært at følge med i undervisningen. Ordblindhed og en diagnose på autisme-spektret fremmer ikke disse ting.En skolegang fyldt med udfordringer


Problemerne begyndte tidligt. Allerede i 2. klasse fik familien beskeder med hjem fra skolen om koncentrationsbesvær og manglende interesse for undervisningen.


I samme periode begyndt de første tegn på skolevægring hos Tobias.


”Vores søn er meget social, han vil gerne være sammen med de andre børn og hans klassekammerater, men han begyndte at trække sig væk fra andre, når han var i skolen.


Han begyndte at få mavepine og have det dårligt. Men Tobias er meget pligtopfyldende, så selv om han havde det dårligt, ville han i skole” fortæller Tobias’ mor, Lone.Hjælpeklassen blev permanent


I 5. klasse, efter flere år med skolevægring, klager over manglende koncentration og faglige udfordringer, tilbydes Tobias at komme i hjælpeklasse. Dette fordi skolen i stigende grad mener, at Tobias IQ er lav, og at han er mindre begavet.


Yderligere også fordi Tobias har svært ved at være i sin klasse, der er præget at mange skiftende lærere, uro blandt børnene og ikke tilstrækkeligt faste rammer, til at give Tobias mulighed for at lære.


I hjælpeklassen går det bedre i en periode, og med tiden bliver størstedelen af Tobias skoledag tilbragt i hjælpeklassen fremfor i sin egen klasse.


I hjælpeklassen går elever fra alle årgange, og Tobias bliver undervist i materialer, der ikke er tidssvarende til hans klassetrin – ud fra devisen, at han er mindre begavet.


Således bliver han i 6. klasse undervist i dansk og matematik på indskolingsniveau.


Tobias skolevægring forbedres ikke i denne periode, og hans generelle trivsel skranter.


Der må ske noget


Tobias er nu nået til 6. klasse, men undervises i materialer, som børnene, der er langt yngre end ham, benytter. Han er ked af at være i skolen. I frikvarterne er han alene.


Hjemme oplever familien flere og flere tegn på, at Tobias er præget både fysisk og psykisk af sin skolegang, der ikke fungerer.


Han klager over uro i skolen, at han ikke kan koncentrere sig, at det er forvirrende med de mange forskellige lærere og vikarer – og at han ikke har det godt.


Familien ved, at der må ske noget. Det der sker, er Corona.Corona bliver et vendepunkt


Da Corona rammer Danmark og lukker skolerne, bliver Tobias sammen med alle de andre skolebørn, sendt hjem til hjemmeskoling og online undervisning. Og det bliver en øjenåbner for Tobias og familien.


”Det var en helt anden dreng vi pludselig fik, da vi begyndte med hjemmeundervisningen under Corona-nedlukningen” fortæller Lone med ærefrygt i stemmen.


Pludselig har Tobias det ikke svært med at lære sine fag, og han er endda glad for at følge med i timerne. Han laver lektier med glæde, og kaster sig ud i et større skoleprojekt med undersøgelser og rapportskrivning, som han stolt sender ind til sine lærere.


”Vi var så glade for at se, at Tobias endelig trivedes med skolen. Vi havde hjemme skabt nogle meget faste rammer omkring undervisningen. Der var ro, struktur og overblik – og så kan Tobias fungere” fortæller Lone, der udtrykker, hvor stolt hun er over sin søn, der endelig oplevede glæden ved at lære nyt – og endelig fik vist, at han kan mere end skolen tror.


Skuffelsen er derfor også enorm, da skolens feedback til Tobias rapport er, at den kan han ikke selv have skrevet. Niveauet er for højt til et barn med hans begavelse.


”Det var virkelig ubehageligt at få den besked fra skolen. Jeg har jo set, hvordan Tobias har knoklet her hjemme ved bordet, og hvor godt han klarede sig med online undervisningen. Corona blev et vendepunkt, for Tobias kan godt – han skal bare have andre rammer at lære i ” understreger Lone.Den Frie Digitale Skole skaber rammer for læring – og det gør en verden til forskel


Da skolerne igen åbner op for fysisk undervisning efter den første coronabølge, skal Tobias igen i skole. Men det går ikke godt.


Hans modstand mod at skulle afsted om morgenen stiger i styrke, ligesom hans velbefindende dykker igen. Han har hovedpine og mavepine. Han er ked af det, og begynder at udvise tegn på selvskade ved at kradse sin hud til blods.


Løsningen bliver at Tobias går på forlænget sommerferie – men samme mønster viser sig, da Tobias efter sommerferien starter i 7. klasse.


Det er tydeligt, at Tobias ikke længere magter skolen, og familiens gentagne henvendelser om, at Tobias kan få hjemmeundervisning eller fjernundervisning afvises.


Familien konkakter derfor selv Den Frie Digitale Skole.


”Jeg hørte om Den Frie Digitale Skole via forældrene til en elev, som går i skolen. Jeg fik med det samme en tid til en snak med Anni, og hurtigt herefter startede Tobias i den digitale skole” fortæller Tobias mor, Lone.


I Den Frie Digitale Skole klarer Tobias det godt.


Efter ganske kort tid bliver hans faglige niveau højnet fra 2-3. klasses materiale til materialer, der svarer til hans klassetrin – nemlig 7. klasse. Der er ikke tegn på, at Tobias skulle være mindre begavet.


”Den Frie Digitale Skole har gjort en verden til forskel. Tobias er glad, han har fået et helt nyt drive for at lære og for første gang i snart 7 lange skoleår, oplever han at få positiv feedback på sit skolemateriale” fortæller Lone, og tilføjer:


”Det er også blevet endnu mere tydeligt end under Corona, at Tobias har brug for et anderledes skoletilbud, der kan rumme hans udfordringer og kan skabe rammer for at lære på hans betingelser. Det kan Den Frie Digitale Skole, og den positive tilgang og det rummende miljø, som Annis skole er, har gjort den helt store forskel for Tobias”.Resultaterne fra Den Frie Digitale Skole blev adgangsbilletten til en plads på specialskole


På baggrund af de gode faglige og alderssvarende fremskridt, som Tobias oplever i Den Frie Digitale Skole, arbejder familien på, hvad der skal ske med Tobias skolegang fremadrettet.


”Vi har haft megen dialog med skolen og med kommunens familiekonsulent. Vi har bedt om faste rammer for Tobias, så han kan få ro til at fokusere og lære og kan mindske sin selvskade og skolevægring.


Skolen har ikke kunnet stille dette til rådighed, og vi har derfor bedt om, at Tobias kan komme på en specialskole, hvor de kan hjælpe børn med Tobias udfordringer. I første omgang blev det afvist pga. økonomi” beretter Tobias mor, Lone, der beskriver processen som både lang, frustrerende og uden nogen særlige resultater.


Men familien er klar over at noget må ske, for situationen er uholdbar. Tobias kan ikke gå i en almindelig skole, og med hjælp fra Den Frie Digitale Skole bliver Tobias testet, så der langt om længe kan komme syn for sagen om, hvorvidt Tobias er mindre begavet.


Tobias indkaldes til en test, hvor det indikeres at forventningerne ikke er store til, at den vil falde positiv ud. Dette til trods, scorer Tobias halvdelen af testens mulige point.


Testens resultat afstedkommer, at kommunen indvilger i, at Tobias endelig kan få en plads på specialskole og i øvrigt tilbyder at dække udgifterne til undervisningen i Den Frie Digitale Skole, indtil det praktiske med skoleskift er på plads.


Nu nyder Tobias sin undervisning i Den Frie Digitale Skole, mens han venter på, at den nye skole er klar til at byde ham velkommen. I 7. klasse og med det materiale, der passer til en dreng på hans alder og klassetrin.


For Tobias er ikke mindre begavet. Han har blot brug for at lære på en anden måde end så mange andre.Vil du vide mere


Er du blevet nysgerrig på Den Frie Digitale Skole, så læs mere om skolens tilbud her - og book gerne en gratis indledende samtale med Anni Pilgaard Christiansen, som driver Den Frie Digitale Skole. Book aftale her

444 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page