Vejledning

Fast vejledningssession for tilmeldte elever og deres forældre hver 2. uge (ca. 30 min.): 199,- kr. pr. måned

Individuel forældresamtale om jeres barn (ca. 30 min.): 299,- kr. pr. samtale