top of page
Laver lektier

Her finder du priser samt beskrivelser af vores forskellige undervisningstilbud
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du søger en løsning, som ikke er beskrevet

For kommunale samarbejdspartnere tillægges et månedligt kommunikationsgebyr på 1000,-  
Gennemgang af kommunikationsgebyret kan findes her

Mulighed nummer 1

individuel undervisning

Vi har rigtig mange børn og unge, der modtager en-til-en-undervisning. Individuel undervisning kan være den rette løsning for barnet med særlige behov. Det kan fx. være særlige behov ift. hvordan undervisningen er tilrettelagt pædagogisk og didaktisk.
Men individuel undervisning kan også være det rette valg, når barnet er højtbegavet og har behov for en særlig tilrettelagt undervisning, hvor der er en hurtigere faglig progression samt et højere abstraktionsniveau end barnets alder eller klassetrin indikerer. 

Pris og indhold

Pris per måned: Pris 1099,- 

En personlig undervisnings-side som er designet specifikt til barnets individuelle behov og ønsker for læring. 

Spændende og alsidig undervisning i et virtuelt klasselokale - med eller uden tændt kamera. 

Mulighed for at deltage i alle skolens arrangementer, klubber og online fællesskaber

1 lektion* om ugen med en uddannet lærer eller 2 lektioner om ugen med en af vores skønne studentermedhjælpere.

(*en lektion er 30 minutters undervisning)

Mulighed nummer 2

Hold-undervisning

Holdundervisning er rigtig godt, hvis barnet/den unge har lyst til at indgå i meningsfulde fællesskaber med jævnalderende. Vores hold er meget små, og vi garanterer, at der max. er 6 elever per hold. Undervisningen foregår i realtid og i en vekselvirkning mellem underviseren og eleverne i det virtuelle klasselokale.

Vi bruger ikke livestream som en del af vores undervisning, da vi mener, at det afskærer børnene fra den nødvendige dialog og interaktion med deres underviser og med hinanden.

Pris og indhold

Pris per lektion: Pris 300,- 

En personlig undervisnings-side som er designet specifikt til barnets individuelle behov og ønsker for læring. 

Et fagligt fællesskab hvor eleverne sammen

arbejder mod et fælles fagligt mål.

Mulighed for at deltage i alle skolens arrangementer, klubber og online fællesskaber

Spændende og alsidig undervisning i et virtuelt klasselokale - med eller uden tændt kamera. 

Mulighed nummer 3

Fuldt skema på hold

Med fuldt skema er der 15 lektioner om ugen i de obligatoriske folkeskolefag. Denne løsning passer godt til barnet/den unge, som trives med digital undervisning og som har lyst til at indgå i meningsfulde fællesskaber med jævnalderende. Med denne løsning er der mulighed for at få solid faglig fordybelse på tværs fagene. 

Vores hold er meget små, og vi tilstræber, at der max. er 6 elever per hold. Undervisningen foregår i realtid og i en vekselvirkning mellem underviseren og eleverne i det virtuelle klasselokale. 

Pris og indhold

Pris per måned per hold: Pris 3500,- 

En personlig undervisnings-side som er designet specifikt til barnets individuelle behov og ønsker for læring. 

Et fagligt fællesskab hvor eleverne sammen

arbejder mod et fælles fagligt mål.

Mulighed for at deltage i alle skolens arrangementer, klubber og online fællesskaber

15 lektioner* om ugen 

(*en lektion er 30 minutters undervisning)

Sygeundervisning

Vi har også elever, der modtager undervisning hos os som deres sygeundervisning. Dit barn er berettiget til sygeundervisning i eget hjem, hvis barnet ikke kan deltage i den ordnære undervisning i folkeskolen i minimum 15 sammenhængende dage pga sygdom; fx hvis barnet har en sygdom der umuliggør deltagelse i aktiviteter udenfor hjemmet, hvis barnet er indlagt på sygehus, eller hvis barnet har ufrivilligt skolefravær. 

 

I april 2019 udsendte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet et hyrdebrev - her står:  

"Skolens leder har i alle tilfælde ansvaret for, at en elev, der har længerevarende fravær på grund af sygdom og lign, gives den nødvendige sygeundervisning. Skolens leder skal således snarest muligt og senest, når eleven ikke har deltaget i skoleundervisning i 3 uger svt. 15 skoledage, rette henvendelse til elevens forældre om sygeundervisning [...] Reglerne om sygeundervisning gælder ved alle former for sygdom og lignende. Elever, der har længerevarende fravær på grund af psykisk mistrivsel og f.eks. lider af skolevægring, er således også omfattet af reglerne."

Barnets læge eller psykiater skal udarbejde en lægeerklæring herpå. Du kan rette henvendelse til skolelederen på dit barns folkeskole med ønske om at påbegynde barnets sygeundervisning hos Den Frie Digitale Skole. ​​Du kan få inspiration til at rette henvendelse til skolelederen på jeres distriktsskole her: vedrørende sygeundervisning

bottom of page