top of page

Eksamen 2021

- hvordan foregår det i Den Frie Digitale Skole?

Sommer, sol, ferie

– nu er afgangsEKSAMEN endelig afsluttet!

For de fleste betød det, at der i maj var skriftlige eksamener på den folkeskole man gik på. Og til de mundtlige eksamener, sad man ansigt til ansigt med lærer og censor. Men hvordan klarede man dét, hvis man blev hjemmeskolet med online undervisning hos Den Frie Digitale Skole?Grundig forberedelse og trygge rammer

Når man af den ene eller anden grund modtager hjemmeundervisning, ligger der ofte et væld af nederlag og dårlige oplevelser fra grundskolen bag. Med den baggage kan det for en del elever være meget grænseoverskridende og virkelig svært at skulle til en eksamen.

Første skridt i forberedelserne har været skriftlige terminsprøver i marts måned. Terminsprøven har til formål at teste eleven i de enkelte fag, og sætte niveauet for årskaraktererne, men også at forberede eleven til eksamen. Med udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer planlægger Den Frie Digitale Skole afgangseksamen, så det bliver en tryg oplevelse for eleven.

”Det er VIGTIGT, at eleven får en god oplevelse, når der er eksamen. Derfor tilrettelægger vi eksamen udfra den enkelte elevs situation her og nu!”
– Anni, leder af Den Frie Digitale Skole

For alle de der kan, har Skolen i samarbejde med den lokale skole og/eller forældrene, tilmeldt eleverne en helt almindelig eksamen. For de der ikke kan deltage i en eksamen på de vilkår, har skolen individuelt strikket et forløb sammen med eksamener i hjemmet. Og det kan SAGTENS lade sig gøre!


Eksamen derhjemme

Når eksamen foregår hjemme, sørger Den Frie Digitale Skole for en individuel planlagt eksamen.

Til de skriftlige eksamener kommer der en eksamensvagt ud til den enkelte elev. Typisk er det et samarbejde med den lokale folkeskole, som udpeger en eksamensvagt.

Eksamensvagten sidder i samme lokale som eleven, men det hele foregår meget afslappet. F.eks. har vi i år hørt om eksamensvagter der stille har drukket en kop kaffe med mor eller far, har løst kryds og tværs eller har læst et blad, mens eleven har løst eksamensopgaverne.


Den mundtlige eksamen er anderledes. Her har vi, online, forbundet elev, lærer og censor. Censor sidder ét sted, lærer et andet sted og eleven sidder hjemme. Computeren placeres lige der, hvor eleven føler sig mest tryg – så der skabes så meget ro på følelser og krop som muligt.

Fælles for alle eksamener er, at Den Frie Digitale Skole støtter den enkelte elev, og samarbejder hele vejen rundt om eleven.


Flotte resultater!

Eleverne hos Den Frie Digitale har vidt forskellige forudsætninger, når de starter et online-forløb op. Nogle har taget hele 9. klasse på skolen, nogle er startet i marts og nogle er først kommet ind på skolen efter påske i år. Trods det, er snittet super fint!

Terminsprøverne viste sig at være super vigtige, idet mange af eleverne har brugt dem til at få en årskarakter i f.eks. skriftlig engelsk og fysik/kemi.


”Det er for vildt, hvad skolens børn kan præstere.
Jeg er stolt af at være sammen med dem!” siger Anni

Skoleleder Anni hos den Frie Digitale Skole fortæller, at samarbejdet med de forskellige grundskoler har høj prioritet. Også i eksamens-sammenhæng. Den Frie Digitale Skole er nemlig IKKE sat i verden for at ”stjæle” elever, men for at bygge bro fra eleverne tilbage til de fysiske skoler.


Skoleåret 2021/2022 venter rundt om hjørnet

Efter sommerferien venter et nyt spændende skoleår – hvor Den Frie Digitale Skole tilbyder undervisning i ALLE fag i 9. klasse. Med fuldt program kan hver enkelt elev få skræddersyet et skema med grundfagene + yndlingsfagene – eller måske endda køre fuldt skema, og afslutte 9. klasse med Folkeskolens Afgangseksamen.

Der udarbejdes årsplaner, findes undervisningsmaterialer og knokles med skemaer. Forberedelserne er i fuld gang, og Den Frie Digitale Skole glæder sig til at byde velkommen til både gamle og nye elever!


Vel mødt!

172 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page