top of page
Handels- og leveringsbetingelser

 

 


Betingelser og vilkår for abonnementer på denfriedigitaleskole.dk

 

Ved købers godkendelse af køb hos Den Frie Digitale Skole på hjemmesiden www.denfriedigitaleskole.dk, er køber bekendt med betingelser og vilkår for abonnementer og accepterer disse. Det skal bemærkes af køber, at følgende betingelser og vilkår skal accepteres af kunden, før køb af abonnementer hos denfriedigitaleskole.dk:

 

Generelle Oplysninger

Juridisk navn: Den Frie Digitale Skole
Organisationsform: Enkeltmandsvirksomhed
CVR: 35626514
Adresse: Lunde Bygade 80, 5450 Otterup
Email: info@denfriedigitaleskole.dk
Etableringsår: 26.04.2019
 

Priser

Det skal bemærkes, at alle angivne priser hos Den Frie Digitale Skole er inkl. moms. Den Frie Digitale Skole forbeholder sig retten til at ændre i de angivne priser ved trykfejl eller skattejusteringer.

 

Betaling

Det skal bemærkes, at månedlige betalinger vil blive trukket på købers tilmeldte betalingskort og efterfølgende overført via systemet EasyMe, som håndterer automatiske kortbetalinger. Første månedlige abonnementsbetaling vil automatisk blive trukket på købers tilmeldte betalingskort ved den første levering af undervisning i Den Frie Digitale Skole. Efterfølgende vil samme beløb automatisk blive trukket hver måned.

 

Undervisningen

Abonnementet indeholder det til enhver tid gældende undervisningstilbud hos Den Frie Digitale Skole, som fremgår af hjemmesiden www.denfriedigitaleskole.dk. Den Frie Digitale Skole tager forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte fremgå af hjemmesiden, hvorfor undervisningen også kan angå den, som til enhver tid bliver stillet til rådighed af Den frie digitale skole. Leveringen af undervisningen sker lige efter betalingen, hvor login tilsendes pr. email.

Fortrydelsesret

Abonnementet kan uden begrundelse, fortrydes inden 14 kalenderdage fra leveringsdatoen for den første levering, . Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag køber eller den af køber angivne tredjepart har modtaget login.


Meddelelse om fortrydelse skal sendes til info@denfriedigitaleskole.dk. Såfremt køber vælger at benytte sig af sin fortrydelsesret, skal dette fremgå tydeligt i mailen sendt til:

info@denfriedigitaleskole.dk

 

Refundering

Hvis køber fortryder sit køb, får køber naturligvis det beløb, som denne har indbetalt til Den Frie Digitale Skole retur. Såfremt køber benytter sin fortrydelsesret inden for den givne fortrydelsesfrist, refunderer Den Frie Digitale Skole alle betalinger modtaget fra køber i forbindelse med abonnementet. Dette sker senest 14 dage fra den dato, hvor Den Frie Digitale Skole har modtaget meddelelse om købers fortrydelse af abonnementet. Den Frie Digitale Skole gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at køber ikke bliver pålagt yderligere gebyrer eller afgifter som følge af refunderingen. 

Opsigelse

Opsigelse kan ske skriftligt til info@denfriedigitaleskole.dk. Medlemskabet er løbende og skal opsiges, når du ikke ønsker det længere. Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab til udløbet af en abonnementsperiode. Din opsigelse træder i kraft, når vi modtager din email. Vi sender dig en bekræftelse på opsigelse af medlemskabet, når vi modtager emailen.

 

Sælgers ophævelse af medlemskab

Det skal bemærkes, at Den Frie Digitale Skole kan vælge at ophæve abonnementet med øjeblikkelig virkning, såfremt abonnenten væsentligt misligholder sine forpligtelser med Den Frie Digitale Skole (som beskrevet i betingelserne og vilkårene for abonnementer), dette værende i situationer hvor:

i. Køber udebliver med betaling i mere end 5 dage fra forfaldstidspunktet af det pågældende abonnement. 
 

Såfremt Den Frie Digitale Skole ser sig nødsaget til at ophæve abonnementet med køber, skal Den Frie Digitale skole give køber en frist på minimum 14 dage, til at køber kan udbedre eller rette op på handlinger i strid med betingelserne og vilkårene for abonnementet. Fristen finder dog kun anvendelse, såfremt Den Frie Digitale Skole vurderer, at situation kan genoprettes.

Købers pligt ved ophævelse

Skulle det være tilfældet, at abonnementet med køber ophæves, dette værende på baggrund af et af misligholdelsespunkterne, er køber forpligtet til at betale i følgende tilfælde: 
i. I tilfælde af betalingsmisligholdelse, er køber forpligtet til at betale forfaldne pengekrav, herunder eventuelle rykkere og påløbne renter.
 

Klageadgang

Såfremt køber vil klage over sit køb, skal denne rette henvendelse til Anni Pilgaard Christiansen på mailadressen Anni@denfriedigitaleskole.dk. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan køber indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Kontakt da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, telefon 41 71 50 00.

Force Majeure

Det gør sig gældende, at Den Frie Digitale Skole ikke er ansvarlig for opretholdelse af sine forpligtelser for vilkår og betingelser for abonnementer og gavekort, såfremt der er tale om en hændelse, som Den Frie Digitale Skole ingen indflydelse har på, og som ikke kan forudsiges.

Information om databeskyttelse

For at køber kan indgå aftale med Den Frie Digitale Skole, skal følgende oplysninger oplyses: 
i. Navn 
ii. Adresse 
iii. Telefonummer
iv. Emailadresse

v. Fødselsdato


Alle personlige oplysninger, som oplyses i forbindelse med køb hos Den Frie Digitale Skole, vil blive anvendt til behandling af købers bestilling. Dette gælder oplysninger om købers navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og mailadresse. Når der indsamles personoplysninger via hjemmesiden, sikres det altid, at det sker ved afgivelse af købers udtrykkelige samtykke, således at køber er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Såfremt køber oplyser Den Frie Digitale Skole om dennes kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og mailadresse, godkender køber at denne kan kontaktes vedrørende sin ordre. 
Personoplysningerne registreres hos Den Frie Digitale Skole og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 
Oplysninger afgivet til www.denfriedigitaleskole.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Den Frie Digitale Skole opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret og transmitterer ej heller kundeoplysninger krypteret. Den dataansvarlige på www.denfriedigitaleskole.dk er Anni Pilgaard Christiansen.
Køber har altid ret til at få oplyst, hvilke persondata, der findes på køber hos Den Frie Digitale skole, samt hvordan disse anvendes.


Cookies
Det skal bemærkes af køber, at www.denfriedigitaleskole.dk anvender cookies. Ved anvendelse af Den Frie Digitale Skole hjemmeside, godkender køber virksomhedens persondatapolitik. Som registreret hos Den Frie Digitale skole. Disse rettigheder har køber efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Den Frie Digitale skole via email info@denfriedigitaleskole.dk. 

Ændringer af betingelser og vilkår

Det gør sig gældende, at Den Frie Digitale Skole forbeholder sig enhver ret til, til enhver tid, at ændre i betingelserne og vilkårene for abonnementerne. Ligeledes tager Den Frie Digitale Skole forbehold for eventuelle trykfejl på hjemmesiden www.denfriedigitaleskole.dk. Køber skal i denne sammenhæng bemærke, at ændringer eller tilføjelser vil fremgå af Den Frie Digitale Skoles hjemmeside www.denfriedigitaleskole.dk, hvorfor det er vigtigt, at køberen regelmæssigt holder sig opdateret. Såfremt der skulle ske ændringer af væsentlig betydning for abonnementer og vilkår, vil disse blive oplyst til køberen på dennes mailadresse. Væsentlige ændringer vil først finde anvendelse efter 3 måneder fra meddelelsen er sendt - og køber har accepteret disse for Den Frie Digitale Skole. Skulle køber have indsigelser mod den pågældende ændring, vil den pågældende aftale med køber ophøre, hvorfor manglende abonnementsperioder eller ubrugte gavekort vil blive refunderet. 

bottom of page