top of page

Forælder

Hvad har jeg som forælder krav på fra den ordinære skole, hvis mit barn er syg

Hvis dit barn ikke kan følge den normale skolegang, har du som forælder krav på at få et tilbud om sygeundervisning i eget hjem. I april 2019 udsendte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet et hyrdebrev. Her skriver de: 

 

"Skolens leder har i alle tilfælde ansvaret for, at en elev, der har længerevarende fravær på grund af sygdom og lignende, gives den nødvendige sygeundervisning. Skolens leder skal således snarest muligt og senest, når eleven ikke har deltaget i skoleundervisning i 3 uger svarende til 15 skoledage, rette henvendelse til elevens forældre om sygeundervisning"

"Reglerne om sygeundervisning gælder ved alle former for sygdom og lignende. Elever, der har længerevarende fravær på grund af psykisk mistrivsel og f.eks. lider af skolevægring, er således også omfattet af reglerne."

Af ovenstående ses det, at I som familie har krav på, at der bliver igangsat undervisning. At det er skolens leder, der er ansvarlig for dette og at denne skal betale for evt. udgifter i forbindelse med sygeundervisningen.

Her kan du finde inspiration til et indhold til et brev til skolelederen. Klik her.

Hvornår kan Den Frie Digitale Skole hjælpe?

Den Frie Digitale Skole er et tilbud til dit barn, hvis eksempelvis dit barn:

  • har svært ved at være i skolen 

  • har brug for ekstra hjælp i et fag

  • er indlagt på sygehus

  • mangler udfordringer i et fag

  • ønsker at lære dansk

  • har vanskeligheder ved fx matematik, læse eller skrive

  • hjemmeundervises og du som forælder, har brug for materialer og faglig støtte

Dit barn kan være tilknyttet Den Frie Digitale Skole i kortere eller længere perioder. Dette alt efter, hvad der giver mening i nuet for den enkelte. De faglige forløb er sammensat sådan, at eleven kan komme ind i undervisningen løbende og opleve at være med. 

Link 2
Forside link 1

Hvorfor vælge Den Frie Digitale Skole?

Den Frie Digitale Skole kan noget, som ingen andre grundskoler i Danmark kan. Vi kan levere digital undervisning nær ved dit barn. Mange børn og unge har perioder i deres skoleliv, hvor de har brug for andre tilbud, end den normale skoleundervisning. Det er derfor Den Frie Digitale Skole er oprettet. Her er tilbudet fleksibelt, og du kan som forælder deltage og være med helt inde i klasserummet.

Kommunerne rundt om i landet har ofte ikke tilstrækkelig volumen til at kunne håndtere et sådan setup. Fordi Den Frie Digitale Skole er uafhængig af geografisk placering, vil der kunne komme et volumen, således netop dit barn kan få et godt undervisningstilbud i en periode.

I Den Frie Digitale Skole defineres undervisningen ikke som fjern, men derimod som nær. Der er tæt kontakt mellem lærer og elev med et stort fokus på den enkelte. De teknologiske muligheder sætter ingen begrænsninger. Eleverne kan via ét klik deltage i et klasserum med fuld mulighed for at samtale med både klassekammerater og lærer. 

 

I Den Frie Digitale Skole er det virtuelle og det fysiske rum ikke modsatte. Det, der foregår virtuelt er lige så ægte som det, der foregår i den fysiske verden. Mange anser fx. online venner for ikke at være så meget værd som fysiske venner, hvor online samvær ikke er lige så nærværende som samvær i fysiske kontekster. I Den Frie Digitale Skole er vi ægte - både i det virtuelle og i det fysiske rum.

Hvordan foregår optagelsen?

Optag

Du ringer til Anni på 31409016 og taler om mulighederne. Ganske uforpligtende.

Der er mulighed for gratis at prøve konceptet af i 1 - 2 uger med et enkelt fag.

Introduktion

Der aftales et møde mellem kommende lærer, forældre og elev. Mødet arrangeres via chatten, mail eller pr. telefon.

Undervisning

Dit barn starter altid ugen efter introduktionen. Du kan som forælder deltage i klasserummet med dit barn, således du kan støtte mest muligt.

Eksamen

I 9. klasse vil barnet kunne afslutte fag/fagene med eksamen. Eksamen foregår i din hjemkommune og Den Frie Digitale Skole kan mod et gebyr hjælpe med at arrangere dette.

Husk afgangseksamen ikke er nødvendig. Den unge kan sagtens komme ind på en ungdomsuddannelse uden.

Hvordan foregår undervisningen?

Den Frie Digitale Skole har et stort faglig fokus. Al undervisning er centreret omkring det faglige, hvor der ikke er fokus på kvantitet, men på kvaliteten af læringen. Ro vil altid være det bærende i klasserummet. 

Vi har som skole høje ambitioner. Det er en del af vores vision at være de bedste bidragsydere til at få det enkelte barn videre på uddannelsesvejen, og således nå længst muligt på sin vej mod uddannelse og dannelse. 

I Den Frie ​Digitale Skole kan du som forælder være med helt inde i klasselokalet. Du kan dermed støtte dit barn maksimalt. Hver mandag, senest kl. 8.00, vil der komme nyt undervisningsmateriale, som tilgåes via ét klik. Undervisningsmaterialet vil bestå af teori, læringsaktiviteter af forskellig art samt læringsvideoer med din underviser, som du kan møde i lektiecaféerne 4 dage om ugen. Opgaverne vil blive rettet indenfor max. 2 dage, så barnet oplever et naturligt flow i sin læring og herved opnår maksimal læring.

Alt materiale, der indgår i undervisningen vil være inkluderet i abonnementet. Dog skal barnet have adgang til en computer (med mikrofon, kamera og højtaler) samt internet. 

Undervisningen inkluderer ikke eksamen til fx. 9. klasses elever, men skolen vil for et mindre beløb kunne hjælpe med at arrangere dette i hjemkommunen. Dette skal kommune hjælpe med, hvis barnet er under 18 år pr. 1. august. Derudover skal du som forælder være opmærksom på, at afgangseksamen ikke er en nødvendighed for at komme ind på en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelserne har optagelsesprøver, som er den letteste vej uden en afgangseksamen fra 9. klasse.

bottom of page