top of page
Beskrivelse af faget
Tysk - basis niveau
mundtlig kommunikation

Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog.

Beskrivelse

På dette kursus møder eleverne det tyske sprog for første gang. Det er derfor vigtigt at gøre eleverne nysgerrige på det tyske sprog og samtidig skabe et grundlag for, at det fremmede sprog kan begynde at udvikle sig. Forløbene i dette kursus har til formål, at eleverne skal opleve glæden ved at bruge sproget og turde udtrykke sig på tysk.

Undervisningen tager udgangspunkt i det nære miljø og emner fra elevernes hverdag. Emnerne er valgt for at skabe motivation hos eleverne. I forløbene er fokus lagt på det tyske sprogs nære slægtskab med dansk, og igennem arbejdet med de forskellige forløb tilegner eleverne sig et basisordforråd, som hjælper dem i gang med at udtrykke sig mundtligt.

Som udgangspunkt foregår undervisningen på tysk, når det er muligt, og understøttes af kropssprog og billeder. Eleverne skal støttes i at bruge gættestrategier og bruge deres viden om ordenes betydning fra dansk og engelsk.

  • Materialet vil altid bestå af en kombination af videoer, tekst, quiz andre sjove og lærerige aktiviteter.

  • Følg på tablet, computer eller mobil.

  • Der arbejdes i googleprogrammer.

  • Undervisningen foregår hver dag fra kl. 9.00 - 12.00 med 1 times individuel arbejde fra kl. 10.00 - 11.00. Her vil læreren sidde og hjælpe efter behov.

  • Der vil max være 5 på holdet.

  • Holdet bliver oprettet, hvis der er minimum 3 tilmeldte.

  • Hvis eleven har deltaget i minimum de 80% af de planlagte lektioner vil denne få et diplom.

Faktaboks om faget

Pris 1099,00 kr/uge
bottom of page