top of page
Beskrivelse af faget
Tysk - basis niveau
Kultur og Samfund

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur.

Beskrivelse

På dette kursus møder eleverne den tyske kultur for første gang.

Undervisningen tager udgangspunkt i det nære miljø og emner fra elevernes hverdag. Her kan eleverne blive klogere på tysk kultur. Herunder specifikt det tyske skolesystem og der vil endvidere ske en sammenligning af den tyske kultur med den danske. 

Som udgangspunkt foregår undervisningen på tysk, når det er muligt, og understøttes af kropssprog og billeder. Eleverne skal støttes i at bruge gættestrategier og bruge deres viden om ordenes betydning fra dansk og engelsk.

Følgende færdigheder vil eleven have tillagt sig efter kurset:

 • Eleven kan placere tysktalende lande på et verdenskort.

 • Eleven har viden om tysktalende landes geografi.

 • Eleven kan anvende enkle tyske udtryk i mødet med tysktalende.

 • Eleven har viden om sammenhæng mellem tysk sprog og kultur.

 • Eleven kan sammenligne tysktalende kulturer med egen kultur.

 • Eleven har viden om levevilkår i tysktalende lande.

 • Materialet vil altid bestå af en kombination af videoer, tekst, quiz andre sjove og lærerige aktiviteter.

 • Følg på tablet, computer eller mobil.

 • Der arbejdes i googleprogrammer.

 • Undervisningen foregår hver dag fra kl. 9.00 - 12.00 med 1 times individuel arbejde fra kl. 10.00 - 11.00. Her vil læreren sidde og hjælpe efter behov.

 • Der vil max være 5 på holdet.

 • Holdet bliver oprettet, hvis der er minimum 3 tilmeldte.

 • Hvis eleven har deltaget i minimum de 80% af de planlagte lektioner vil denne få et diplom.

Faktaboks om faget

Pris 1099,00 kr/uge
bottom of page