top of page
Beskrivelse af faget
Tysk - basis niveau
skriftlig kommunikation

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog.

Beskrivelse

På dette kursus møder eleverne det tyske skriftsprog for første gang. Herefter vil eleven kunne kommunikere på tysk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog.

Undervisningen tager udgangspunkt i det nære miljø og emner fra elevernes hverdag. Emnerne er valgt for at skabe motivation hos eleverne. I forløbene er fokus lagt på det tyske sprogs nære slægtskab med dansk, og igennem arbejdet med de forskellige forløb tilegner eleverne sig et basisordforråd, som hjælper dem i gang med at udtrykke sig skriftligt. Der arbejdes på dette kursus desuden med grammatiske emner, som ligger i forlængelse af det ordforråd, der arbejdes med i forløbene. Eleverne stifte bekendtskab med ordklasserne substantiver, artikler, verber og adjektiver.

Som udgangspunkt foregår undervisningen på tysk, når det er muligt, og understøttes af kropssprog og billeder. Eleverne skal støttes i at bruge gættestrategier og bruge deres viden om ordenes betydning fra dansk og engelsk.

Følgende færdigheder vil eleven have tillagt sig efter kurset:

 • Eleven har mod på at skrive og læse på tysk.

 • Eleven kan skrive og forstå enkle ord og udtryk.

 • Eleven kan skrive og læse enkle sætninger.

 • Eleven har viden om forholdet mellem lyd og stavning.

 • Materialet vil altid bestå af en kombination af videoer, tekst, quiz andre sjove og lærerige aktiviteter.

 • Følg på tablet, computer eller mobil.

 • Der arbejdes i googleprogrammer.

 • Undervisningen foregår hver dag fra kl. 9.00 - 12.00 med 1 times individuel arbejde fra kl. 10.00 - 11.00. Her vil læreren sidde og hjælpe efter behov.

 • Der vil max være 5 på holdet.

 • Holdet bliver oprettet, hvis der er minimum 3 tilmeldte.

 • Hvis eleven har deltaget i minimum de 80% af de planlagte lektioner vil denne få et diplom.

Faktaboks om faget

Pris 1099,00 kr/uge
bottom of page