top of page

Elever i aldersgruppen 8 - 15 år

Orker du ikke at læse, så ring helt uforpligtende på 31409016.

Kort og godt

Undervisningen er funderet på relationer via mødet mellem lærer og elev, men fagene kan også tages meget selvkørende og med korte møder mellem underviser og elev. Her vil eleven få feedback og forklaringer til de faglige udfordringer i materialet.

Den enkelte elev mødes i det eller de fag, der findes nødvendige efter aftale med alle interessenter omkring eleven. Fagene fungerer som det fælles trejde, hvor relationen opbygges. Via denne gode relation øges elevens motivation, tro på egne evner og selvfølgelig det faglige udbytte. Herved får eleven troen på, at det kan lykkes, og det er et stort skridt i forhold til at komme tilbage i det ordinære skoleforløb igen, som er det absolutte mål.

Undervisningen foregår i et tæt samarbejde med forældrene, der kan give input ift. om niveau og form er optimalt for deres barn. Samarbejder rækker selvfølgelig også ud til rekvirenten som statusinformeres - selvfølgelig med forældrenes samtykke.

Der udarbejdes gerne skoleudtalelser, hvis der er et ønske om det.

Skolen har indtil nu haft mange elever, der er startet i det ordinære tilbud efter 1-3 måneders recovery i Den Frie Digitale Skole.

Hvad er Den Frie Digitale Skole?

Den Frie Digitale Skole er et fleksibelt online skoletilbud til elever, som af forskellige årsager i perioder ikke har mulighed for at deltage i den almindelige skolegang.

Det kan f.eks. være i situationer som disse, hvor eleven 
 

 • har svært ved at være i skolen af forskellige grunde

 • har brug for ekstra hjælp i et fag

 • er indlagt på sygehus

 • mangler udfordringer i et fag

 • ønsker at lære dansk

 • har vanskeligheder ved matematik, læse eller skrive, såsom fx at skulle lære at håndtere diverse hjælpemidler.

Den Frie Digitale Skole tilbyder nærværende undervisning i den periode der skal til, før eleven igen kan vende tilbage til det ordinære skoletilbud. 

Hvilken undervisning tilbydes? 

I Den Frie Digitale Skole undervises der i 

 • Dansk

 • Matematik

 • Engelsk

 • Fysik/kemi 

 • Religion

 • Natur/teknologi

 • Historie

 • Geografi

 • Samfundsfag

 • Tysk

 • Japansk

 • Fransk

 • Hjælp ved 9. klasses afgangsprøve

Hvordan foregår det? 

Al undervisning foregår online via platformen Google Suite. 

Elever indskrevet i skolen modtager login-informationer og grundig vejledning i anvendelse af undervisningsplatformen. 

Undervisningen tilrettelægges individuelt. Den tager højde for elevens situation, niveau og behov. 

Undervisningen finder sted i hverdagene. Varigheden er 30 min. med en uddannet lærer eller 2 x 30 min. ugentligt med en ikke-uddannet lærer.

Undervisningen inkluderer gennemgang af materiale, opgaveløsning og feedback. 

Hvordan tilmeldes elever?

Elever indskrives i skolen ved at kontakte leder, Anni Pilgaard Christiansen, på info@denfriedigitaleskole.dk eller telefon 31 40 90 16. 

Alle elever og forældre kan forinden benytte muligheden for en afklarende samtale.

 

På baggrund af samtalen tilrettelægges undervisningen. Der følges løbende op på progression og undervisning i samspil mellem elev, forældre, kommune og lærer.

Der tilbydes gratis prøveperiode efter nærmere aftale.

Hvad koster det? 

Undervisningen koster 1.318,8 kr. pr elev pr. fag pr. mdr. incl. moms eller se udvidet prisliste for kommunerne her.

Betalingen opkræves bagudrettet pr. d. 20. måned, når månedens undervisning har været afholdt. 

For kommunale rekvirenter tillægges et administrativt gebyr på 1200 kr. pr. mdr. incl. moms pr. elev til udarbejdelse af statusrapport og dialog med kommunen om undervisningen.

Kommuner betaler via EAN. 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til ovenstående eller mangler du svar på andre emner, så kontakt os gerne: 

Anni Pilgaard Christiansen 

info@denfriedigitaleskole.dk

31 40 90 16

bottom of page