top of page

Elever i aldersgruppen 15 år og opefter

Orker du ikke at læse, så ring helt uforpligtende på 31409016.

Kort og godt

Den Frie Digitale Skole er det tilbud, kommunen kan bruge, hvis den unge borger ikke kan gå på FGU eller VUC på grund af diverse udfordringer. ​

 

Tilbuddet er individuelt tilrettelagt både mht. formen og tidsrammer, således det kan kombineres med andre forløb.​

 

Undervisningen er funderet på relationer via mødet mellem lærer og elev. Derved kommer undervisningen også til at have en bifunktion som socialstøtte. Mødet foregår blot gennem det fælles tredje, som er det vigtigste, nemlig at få faglige kompetencer på plads til at kunne komme videre i sit uddannelsesforløb eller måske have kompetencerne til at gå i gang med et ordinært uddannelsesforløb.​

 

Undervisningen er meget fleksibel, da skolen er bevidst om at disse elever har mange udfordringer som fx. samkvem og andre møder. Derfor er skolen altid villig til at ændre planlagt undervisning, så eleven oplever et sammenhængende læringsforløb med optimalt resultat. ​

 

Undervisningen foregår i et tæt samarbejde med eleverne, der giver en tilbagemelding om niveau og form er passende, således de opnår et optimalt udbytte. Samarbejdet rækker selvfølgelig også ud til rekvirenten som statusinformeres, såfremt der er samtykke fra eleven.

Hvad er Den Frie Digitale Skole?

Den Frie Digitale Skole er et fleksibelt online skoletilbud til elever, som af forskellige årsager i perioder ikke har mulighed for at deltage i den almindelige skolegang som fx FGU og VUC.

 

Det kan f.eks. være i situationer som disse, hvor eleven 

 • har svært ved at være i skolen af forskellige grunde

 • har brug for ekstra hjælp i et fag

 • er indlagt på sygehus

 • mangler udfordringer i et fag

 • ønsker at lære dansk

 • har vanskeligheder ved matematik, læse eller skrive, såsom fx at skulle lære at håndtere diverse hjælpemidler.

Den Frie Digitale Skole tilbyder nærværende undervisning i den periode der skal til, før eleven igen kan vende tilbage til det ordinære skoletilbud. 

Hvilken undervisning tilbydes? 

I Den Frie Digitale Skole undervises der i 

 • Dansk

 • Matematik

 • Engelsk

 • Andre fag fra fx. FGU'en

 • FVU

Hvordan foregår det? 

Al undervisning foregår online via platformen Google Suite. 

Elever indskrevet i skolen modtager login-informationer og grundig vejledning i anvendelse af undervisningsplatformen. 

Undervisningen tilrettelægges individuelt. Den tager højde for elevens situation, niveau og behov. 

Undervisningen finder sted dagligt. Varigheden er 30 min. med en uddannet lærer eller 2 x 30 min. ugentlig med en ikke-uddannet lærer.

Undervisningen inkluderer gennemgang af materiale, opgaveløsning og feedback. 

Hvordan tilmeldes elever?

Elever indskrives i skolen ved at kontakte leder,  Anni Pilgaard Christiansen,  på info@denfriedigitaleskole.dk eller telefon 31 40 90 16. 

Alle elever og interessenter kan forinden benytte muligheden for en afklarende samtale.

 

På baggrund af samtalen tilrettelægges undervisningen. Der følges løbende op på progression og undervisning i samspil mellem elev, kommune og lærer.

Der tilbydes gratis prøveperiode efter nærmere aftale.

Hvad koster det? 

Undervisningen koster 1.318.8 kr. pr elev pr. fag pr. mdr. incl. moms. 

Betalingen opkræves bagudrettet pr. måned, når månedens undervisning har været afholdt. 

For kommunale rekvirenter tillægges et administrativt gebyr på 1200 kr. pr. mdr. incl. moms pr. elev til udarbejdelse af statusrapport og dialog med kommunen om undervisningen.

Hvis der ønskes hjælp til afsluttende prøv vil det koste et administrationsgebyr.

Kommuner betaler via EAN. 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til ovenstående eller mangler du svar på andre emner, så kontakt os gerne: 

Anni Pilgaard Christiansen 

info@denfriedigitaleskole.dk

31 40 90 16

bottom of page