top of page

Vejleder

Der er mange måder at gå i skole på .......

Hvorfor vælge den frie digitale skole som et tilbud til elever med et hjemmeundervisningsbehov ?

Den frie digitale skole kan noget som ingen andre grundskoler i Danmark kan. Vi kan levere digital undervisning nær ved enhver elev. Mange børn eller unge har perioder i deres skoleliv brug for andre tilbud end den normale. Det er derfor skolen er oprettet. Her er tilbudet fleksibel, og I kan som eksempelvis offentlig institution få mulighed for at familien kan følge undervisningen, og via den vej kvalitetssikre det tiltag som I har valgt til den pågældende elev. Forældrene vil hermed være vigtige samarbejdspartnere for den digitale skole, hvis de har et behov herfor.

Kommunerne rundt i landet har ikke et tilstrækkeligt volumen til at kunne håndtere et sådan setup, men fordi denne skole er uafhængig af geografisk placering vil der kunne komme et volumen, således elever kan få et godt tilbud i en periode, hvor det for alle giver mening.

I den frie digitale skole skole defineres undervisningen ikke som fjern, men derimod som nær, idet der er tæt kontakt mellem lærer og elev med et stort fokus på den enkelte. De teknologiske muligheder sætter nu ikke nogen begrænsninger. Eleverne kan via ét klik deltage i et klasserum med fuld mulighed for at samtale med både klassekammerater og lærer. 

 

I den frie digitale skole er det virtuelle og det fysiske rum ikke modsatte, men det der foregår virtuelt er lige så ægte som det der foregår i den fysiske verden. Mange anser fx. online venner ikke værende så meget værd som fysiske venner, hvor online samvær ikke er lige så nærværende som samvær i fysiske kontekster. I den frie digitale skole er vi ægte både i det virtuelle og i det fysiske rum.

Hvornår kan skolen hjælpe?

Den frie digitale skole er et tilbud til elever i jeres kommuner, hvis eksempelvis: eleven

  • har svært ved at være i skolen 

  • har brug for ekstra hjælp i et enkelt fag

  • er indlagt på sygehus

  • mangler udfordringer i et fag

  • ønsker at lære dansk

  • har vanskeligheder ved matematik, læse eller skrive

Eleven kan være tilknyttet i kortere og længere perioder alt efter, hvad der giver mening i nuet for den enkelte. De faglige forløb er sammensat, således man kan komme ind løbende og opleve at være med. 

Hvordan foregår optagelsen?

Optag

Institutionen kontakter den Frie Digitale Skole eller udfylder denne formular.

Introduktion

Den Frie Digitale Skole tager kontakt til  rekvirent for at aftale de nærmere detaljer omkring denne elev.

Undervisning

Eleven kan starte op den første mandag efter aftalen er indgået.

Eksamen

I 9. klasse vil barnet kunne afslutte fag/fagene med eksamen. Eksamen foregår i din hjemkommune og den frie digitale skole kan mod et gebyr hjælpe med at arrangere dette.

Hvordan foregår undervisningen?

Den frie digitale skole har et stort faglig fokus og alt undervisning er centreret omkring det faglige, hvor der ikke er fokus på kvantitet men kvaliteten af læringen. Ro altid vil være det bærende i klasserummet. 

Vi har som skole høje ambitioner, og det er en del af vores vision at være de bedste bidragsydere til at få det enkelte barn videre på uddannelsesvejen, og således nå længst muligt på sin vej mod uddannelse og dannelse. 

I den frie ​digitale skole kan forældrene være med helt ind i klasselokalet og derved kunne støtte sit barn maksimal. Hver mandag senest kl. 8.00 vil der komme nyt undervisningsmateriale, som tilgås via ét klik. Undervisningsmaterialet vil bestå af teori, læringsaktiviteter af forskellig art og læringsvideoer med underviseren som eleven kan møde i lektiecaferne 4 aftener om ugen. Opgaverne vil blive rettet indenfor max 2 dage, således eleven oplever et naturligt flow i sin læring og herved opnå maksimal læring.

Alt materiale der indgår i undervisningen vil være inkluderet i abonnementet, dog skal eleven have adgang til en computer (med mikrofon, kamera og højtaler) samt internet. 

Undervisningen inkludere ikke eksamen til fx. 9. klasses elever, men skolen vil for et mindre beløb kunne hjælpe med at arrangere dette i hjemkommunen. Husk at afgangseksamen ikke er den eneste vej ind på ungdomsuddannelserne.

bottom of page