top of page
Virtual Conference

Vores undervisning

Vores undervisning giver et pusterum fra en ellers presset hverdag. Ved at alt foregår online vælger eleven os til, lige der hvor de er tryggest. På den måde bliver der skabt de bedste vilkår for læring og en god relation. Derved opstår et rum til læring, der sker af lyst og eget initiativ. Vores fleksible og innovative undervisningsmetoder giver mulighed for, at vi kan opfylde mange forskellige behov. Her nævner vi blot nogle eksempler, kontakt os for mere information:

  • Special tilrettelagt undervisning for børn med diagnoser som f.eks. autisme, ADHD, Aspergers syndrom, angst og PDA m.m

  • Ordblindhed

  • Skolevægring 

  • Sygdom 

  • Supplerende undervisning

  • Høj begavelse

  • Børn med behov for reduceret skoleskema

  • Udenlandsk danskere

  • Unge, der i en periode ikke kan gå på VUC eller FGU

  • Støtte til familier, der hjemmeskoler deres børn

Innovation

Der er mange forskellige måder at lære på. Ved os kommer eleven først og en konstant udvikling i læringsmetoder er essentiel. Læring skal være sjovt.

Faglighed

Med et konstant fagligt fokus arbejder vi os sammen med eleven hen mod et fælles mål. Fagligheden og læringen giver ro og selvtillid til at styrke faglige såvel som sociale kompetencer.

Kreativitet

Ved at omfavne barnets interesser og prøve at forme undervisningen efter det, bliver der plads kreativ udfoldelse i undervisningen som f.eks. undervisning i Minecraft.

Støttende 
Relationer

Vi møder barnet, der hvor de er, og gennem gensidig respekt skabes der en relation som både lærer og elev trives i. 

Hvordan foregår undervisningen?

Ved os er der mange måder at gå i skole. Derfor er der ikke en bestemt måde at gå i skole på. Man kan have alt mellem en lektion om ugen til et fuldt skema. Man kan få eneundervisning, eller man kan komme med på vores hold. For ikke at snakke om vores mange klubber og sociale tilbud uden for skoletiden. Nogle bliver endda undervist i vores magiske univers på vores Minecraft server.

Typisk foregår undervisningen inde på elevens specialtilrettelagte undervisningens side, hvor de så møder op i et Meet enten til hold eller ene undervisning, hvor læreren sidder klar. Det er helt frivilligt, om man ønsker kamera på eller ej. Derefter går de i gang med dagens program, alt efter hvad der er blevet aftalt. Der er gennem hele forløbet mulighed for at skrue op og ned i timeantal, lektier, tilmeldte hold og aktiviteter. På den måde har eleven mulighed for at respektere sine egne grænser og lade glæden for skole vokse.

Fjernundervisning

Tilmelding

Vi ved hvor vigtigt det er med en hurtig opstart, derfor er det muligt at starte op i løbet af hele året, og lige så hurtigt det kan lade sig gøre. 

Tilmelding sker ved at skrive til skolens leder, Anni Pilgaard Christiansen på info@denfriedigitaleskole.dk eller ringe på 31 40 90 16

Der er altid mulighed for 14 dages gratis prøveperiode(undtagen ved ordblindeundervisning), hvor barnet kan opleve vores skole.

 

Har du sprøgsmål eller er i tvivl så book tid til en afklarende samtale her

bottom of page