top of page

Rekvirent

Hvorfor vælge Den Frie Digitale Skole som et tilbud til elever med et  hjemmeundervisningsbehov ?

Den Frie Digitale Skole kan noget som ingen andre grundskoler i Danmark kan. Vi kan levere digital undervisning nær ved enhver elev. Mange børn og unge har perioder af deres skoleliv brug for andre tilbud end den normale. Det er derfor Den Frie Digitale Skole er oprettet. Her er tilbudet fleksibelt.  Som offentlig institution får I mulighed for, at familien kan følge undervisningen i det online klasserum, og via den vej kvalitetssikre det tiltag, som I har valgt til den pågældende elev. Forældrene vil hermed være vigtige samarbejdspartnere for Den Frie Digitale Skole.

Mange kommunerne rundt om i landet, har ikke tilstrækkelig volumen til at kunne håndtere et sådan setup, men fordi Den Frie Digitale Skole er uafhængig af geografisk placering, vil der kunne komme et volumen, således elever kan få et godt undervisningstilbud i den periode, hvor det for alle giver mening.

I Den Frie Digitale Skole defineres undervisningen ikke som fjern, men derimod som nær. Her er tæt kontakt mellem lærer og elev med et stort fokus på den enkelte. De teknologiske muligheder sætter ikke begrænsninger. Eleverne kan via ét klik deltage i et klasserum med fuld mulighed for at samtale med både klassekammerater og lærer. 

I Den Frie Digitale Skole er det virtuelle og det fysiske rum ikke modsatte. Det, der foregår virtuelt, er lige så ægte som det, der foregår i den fysiske verden. Mange anser online venner som ikke værende lige så meget værd som fysiske venner, online samvær som ikke lige så nærværende som samvær i fysiske kontekster. I Den Frie Digitale Skole er vi ægte både i det virtuelle og i det fysiske rum.

Hvornår kan Den Frie Digitale Skole hjælpe?

Den Frie Digitale Skole er et tilbud til elever i jeres kommuner, hvis eksempelvis eleven

  • har svært ved at være i skolen af forskellige årsager

  • har brug for ekstra hjælp i et fag

  • er indlagt på sygehus

  • mangler udfordringer i et fag

  • ønsker at lære dansk

  • har vanskeligheder ved matematik, læse eller skrive

Eleven kan være tilknyttet i kortere eller længere perioder, alt efter hvad der giver mening i nuet for den enkelte. De faglige forløb er sammensat således, at eleven kan komme ind i undervisningen løbende og opleve at være med. 

Hvordan foregår optagelsen?

Optag

Institutionen eller forælder kontakter Den Frie Digitale Skole eller udfylder denne formular.

Introduktion

Den Frie Digitale Skole laver aftale med forældre og elever omkring fag og  antal lektioner a 30 minutter. Der er mulighed for at prøve et enkeltfag i en uge inden betaling.

Undervisning

Eleven starter op ugen efter aftalen er indgået.

Eleven modtager materialet og undervisningen er i gang.

Eksamen

I 9. klasse vil barnet kunne afslutte fag/fagene med eksamen. Eksamen foregår i  hjemkommunen. Den Frie Digitale Skole kan mod et gebyr hjælpe med at arrangere dette.

Hvordan foregår undervisningen?

Forældre og skoleleder aftaler, hvad det enkelte barn har af behov.  Herefter aftales det med Den Frie Digitale Skole, hvordan de ønskede fag og lektionsantal skal placeres for den enkelte.

Et skema kunne se ud som dette:

Undervisningen foregår via computeren med et digitalt møde som fx. Skype. Her arbejder underviser og elev sammen via det individuelt designede materiale til den enkelte elev. Her kan både skole og forældre komme med input til, hvad der lige netop ønskes til den enkelte elev. Herefter designes materialet på en hjemmeside, hvor alt til faget kan findes.

Den Frie Digitale Skole har et stort faglig fokus.  Al undervisning er centreret omkring det faglige, hvor

der ikke er fokus på kvantitet, men på kvaliteten af læringen. I Den Frie Digitale Skole kan adfærd adskilles fra

læringen - og det giver mulighed for et andet fokus.

Vi har som skole høje ambitioner. Det er en del af vores vision, at være de bedste bidragsydere til at få

det enkelte barn videre på uddannelsesvejen og således nå længst muligt på sin vej mod uddannelse og

dannelse. 

I Den Frie Digitale Skole kan forældrene være med helt ind i klasselokalet, og derved kunne støtte sit barn

maksimalt. Hver mandag senest kl. 8.00, vil der komme nyt undervisningsmateriale, som tilgåes via et klik.

Undervisningsmaterialet vil bestå af teori, læringsaktiviteter af forskellig art og læringsvideoer med

underviseren som eleven kan møde i lektiecaferne 4 gange om ugen. Opgaverne vil blive rettet indenfor

max 2 dage, så eleven oplever et naturligt flow i sin læring og herved opnå maksimal læring.

Alt materiale, der indgår i undervisningen, vil være inkluderet i abonnementet. Dog skal eleven have adgang

til en computer eller ipad (med mikrofon, kamera og højtaler) samt selvfølgelig internet. 

Undervisningen inkludere ikke eksamen til fx. 9. klasses elever, men skolen vil for et mindre beløb kunne

hjælpe med at arrangere dette i hjemkommunen. Husk afgangseksamen er ikke den eneste indgang til

ungdomsuddannelser. Ungdomsuddannelserne tilbyder optagelsesprøver.

Skærmbillede 2020-01-26 kl. 11.14.10.png
Skærmbillede 2020-01-26 kl. 11.22.15.png
bottom of page