top of page

Priser for kommuner

Vi understøtter mange forskellige måder at gå i skole på. Her kan du se priserne for vores forskellige pakker. Vi arbejder altid for den bedste løsning til dit barn, så tag kontakt til os, hvis du er i tvivl eller ønsker en anden løsning end der er nævnt her, så ser vi på det. Vi har stor erfaring med at samarbejde med kommuner, skoler og virksomheder og arbejder altid i tæt kontakt med relevante fagpersoner, for at barnet mest muligt ud af vores tilbud.  

Sådan virker vores priser-kommuner

Nedenunder står der nogle forskellige løsninger. Vi har en del at vælge i mellem, og hvis der ikke er nogen, der virker, gør vi vores bedste for at skabe det, som vil passe eleven bedst. Fælles for vores priser er, at de skrives ud fra antal lektioner. Ved os er en lektion 30 min. Kommuner betaler bagudrettet pr. d. 20. månedligt via EAN. Ved kommuner tillægges et administrationsgebyr på 1000 kr. plus moms hver måned pr. elev til udarbejdelse af statusrapport og dialog med kommunen. Det laves gerne skoleudtalelser, hvis det ønskes. Vi har mange elever, der efter et forløb på 1-3 måneder er startet op igen på deres folkeskole. Priserne er incl. moms. Kom hurtigt til din løsning i oversigten her:

Top priser p
Løsning 1 p

Løsning 1:
1373,75 kr./mdr. Eneundervisning

Dette er løsningen til barnet, som søger en tryg og sikker relation til sin underviser. Sammen vil de på enten en eller to lektioner om ugen arbejde på at styrke elevens faglige selvtillid og styrke elevens kompetencer inden for det valgte fag. Denne løsning kan vælges for et eller flere fag og kombineres med samtlige af skolens andre hold, aktiviter og klubber. 

Det får du:
 • Enten 1 lektion om ugen med en uddannet lærer eller 2 lektioner om ugen med en af vores skønne studentermedhjælpere.

 • En undervisnings-side bygget op kun til dig og efter dine ønsker for, hvad du gerne vil lære. 

 • Undervisning alene sammen med din underviser. 

 • Alt bliver specialtilrettelagt efter dig og dine behov.

 • Mulighed for deltagelse i alle skolens arrangementer, klubber og fællesskaber

Løsning 2:
625-750 kr./mdr. Holdundervisning

Holdundervisning er rigtig godt til barnet, der også ønsker at indgå i meningsfulde fællesskaber med andre jævnalderende. I samarbejdet med andre elever, er der plads til at arbejde på det, der er svært, og møde forståelse og spejle sig i de andre elever. Holdundervisning kan være en måde at genopbygge ikke blot elevens faglige selvtillid, men også sociale. Alle 9. klasses holdene varetages altid af en uddannet lærer. Der er rabat, hvis man er på mere end 3 hold.

Antal hold
Det får du:
 • 2 lektioner om ugen ved en dygtig underviser.

 • Skønne holdkammerater at lære sammen med.

 • En undervisnings-side bygget op kun til dig og efter dine ønsker for, hvad du gerne vil lære. 

 • Et stærkt socialt forum hvor barnet og holdkammeraterne sammen med underviseren arbejder jer hen imod et fælles fagligt mål.

 • Et hold, der bliver matchet efter niveau, alder, udfordringer og ønsker.

 • Mulighed for deltagelse i alle skolens arrangementer, klubber og fællesskaber

 • Under eller 3 hold: 

750 kr.

 • Over 3 hold:

625 kr.

Priser pr. hold
Løsning 2 p

Løsning 3:
4.375 kr./mdr.
Fuldt skema på hold

Ved fuldt skema får barnet 15 lektioner om ugen i de obligatoriske folkeskolefag. På den måde bliver barnet mødt fagligt fra alle sider. Her bliver der skabt et alsidig og rammende fagligt niveau, hvor eleven sammen med sine holdkammerater bliver klogere på mange forskellige fag. Denne løsning passer godt til barnet, som trives med digital undervisning og som enten for en periode eller længere tid vælger det som deres primære undervisningsform. 

Det får du:
 • 15 lektioner om ugen ved vores skønne undervisere i mange forskellige fag.

 • En undervisning, der giver plads til faglig fordybelse inden for mange fag. 

 • En undervisnings-side bygget op kun til dig og efter dine ønsker for, hvad du gerne vil lære. 

 • Søde holdkammerater, aldrig mere end seks, til at lære sammen med dig. 

 • Muligheden for at arbejde på mange fag over samme periode.

 • Mulighed for deltagelse i alle skolens arrangementer, klubber og fællesskaber

Løsning 3 p

Løsning 4:
10.306,25-20.606,25 kr./mdr. Eneundervisning-
Fuldt skema

Her får barnet alt det gode fra et fuldt skema og trygheden i en 1:1 relation til deres undervisere. Dette er en god løsning for barnet, som både trives i digital undervisning og søger stor faglighed. Gennem en rolig og tryg relation til sine undervisere arbejder de sig igennem de faglige mål i de forskellige fag. Her bliver skabt et læringsmiljø med plads til mange forskellige interesser og forståelse for, hvad der er svært. Undervisningen bliver udformet med den enkelte elev i fokus.  

Det får du:
 • 15 lektioner om ugen ved vores dygtige undervisere fordelt mellem de forskellige fag. 

 • Faglig fordybelse i mange fag.

 • En undervisnings-side bygget op kun til dig og efter dine ønsker for, hvad du gerne vil lære. 

 • Undervisning alene sammen med din underviser. 

 • Alt bliver specialtilrettelagt efter dig og dine behov.

 • Mulighed for deltagelse i alle skolens arrangementer, klubber og fællesskaber

 • Uddannet lærer: 

20.606,25 kr.

 • Studentermedhjælper:

10.306,25 kr.

Priser
Løsning 4 p

Løsning 5:
6.593,73-13.187,5 kr./mdr. Sygeundervisning

Vi har stor erfaring i at undervise børn, som er syge. Derfor formår vi at planlægge og tilrettelægge undervisningen efter barnet. I denne løsning får barnet 10 lektioner om ugen. Alt vil foregå med tæt kontakt mellem forældre, barn, underviser og evt. andre, som kunne gavne barnets trivsel. Undervisningen er eneundervisning, så underviseren tilpasser niveauet og arbejdsmængden efter, hvad der gavner barnet.  

Det får du:
 • 10 lektioner om ugen til stille og roligt at føre noget faglighed ind i en ellers presset hverdag.

 • En undervisnings-side bygget op kun til dig og efter dine ønsker for, hvad du gerne vil lære. 

 • Undervisning alene med din underviser. 

 • Alt bliver specialtilrettelagt efter dig og dine behov.

 • Undervisning som tilpasser sig efter, hvor meget barnet kan holde til. derved er den konstant omstillingsparat. 

 • Mulighed for deltagelse i alle skolens arrangementer, klubber og fællesskaber

 • Uddannet lærer: 

13.187,5 kr.

 • Studentermedhjælper:

6.593,73 kr.

Løsning 5 p
Priser

Løsning 6:
498,75 kr./mdr.
Selvstudie

Selvstudie er en god løsning for barnet, der bliver hjemmeskolet og forældrene søger sparring og hjælp til opgaver, eller børn, der søger mere udfordrende materiale end det, de får i deres andet skoletilbud. Ved selvstudie får man adgang til materialet, som bliver specielt tilrettelagt efter barnets behov og ønsker for undervisning. Der er mange muligheder både blandt fag, og hvis man senere ønsker sparring eller andet undervisning. 

Det får du:
 • En undervisnings-side bygget op kun til dig og efter dine ønsker for, hvad du gerne vil lære. 

 • Øget faglighed ved hjælp af opgaver og læring, der passer til barnets niveau. 

 • Mulighed for deltagelse i alle skolens arrangementer, klubber og fællesskaber

Løsning 6 p
bottom of page