top of page

Nærværende digital undervisning - jo det er bestemt muligtDanmarks skoler holder lukket og skolegangen er for mange tusinde børn forandret. Nogle vil modtage hjemmeundervisning, andre vil via Aula få lektier for, som de kan arbejde med hjemmefra. Og andre igen vil modtage undervisning online.


I det her blogindlæg vil jeg gerne fokusere på de fordele, der er ved at arbejde med undervisning i et digitalt set-up - og også booste et par af de myter om online undervisning jeg ofte møder


Myte 1: Digitaliseret undervisning skaber distance


Mange opfatter online undervisning som fjern undervisning. Altså undervisning, som skaber en distance mellem underviseren og eleven. At eleven er overladt til sig selv og blot får informationer serveret - og så ellers må klare sig selv.


Intet er mere forkert.


Undervisning på et digitalt fundament skaber i høj grad nærvær. Eleven oplever at blive hørt og ofte også forstået på en mere nærværende, dialogskabende og opmærksomheds-givende måde.


I Den Frie Digitale Skole handler det meget om nærværet i det faglige samarbejde mellem lærer og elev. Her er vi særlig opmærksom på de gode betingelser, der skal være til stede i læringsmiljøet, for at læring kan finde sted hos de(n) lærende.


De betingelser handler i høj grad om kontakt, at være til stede i undervisningen, at give tid til eleven og det niveau denne arbejder på. Det handler om at møde eleven der, hvor han eller hun er.


Og netop det er digital undervisning eminent til.


I Den Frie Digitale Skole får størstedelen af vores elever undervisning 1:1. Og det gør underværker for elevernes læring.


Mange af vores elever har triste oplevelser med i bagagen fra forskellige skoler, forskellige lærere og forskellige klassekammerater. De har ofte haft svært ved at finde deres plads i skolen, og det har påvirket deres læring.


Ikke fordi de ikke kan lære - det kan de så sandelig - men fordi konteksten for deres undervisning ikke har været et match til deres måde at lære på.


I Den Frie Digitale Skole finder de ro, rammer og friheden til at lære på egne præmisser. Naturligvis faciliteret af vores undervisere, hvis ansvar det er at tilrettelægge og gennemføre undervisningen efter gældende regler herom. Vi følger altid målene fra Undervisningsministeriet for de forskellige klassetrin.


Læreren har naturligvis en særlig forpligtelse omkring forberedelsen, men er sammen med eleven for at skabe viden gennem samarbejde.


Det lykkes vi med i stor grad. Her er ingen distance, men tværtimod udbredt nærvær, opmærksomhed og tid til det hele.Myte 2: Onlineundervisning er envejs-kommunikation


En anden udbredt misforståelse omkring onlineundervisning er, at det udelukkende er envejs-kommunikation.


Som en monolog, hvor underviseren docerer viden i en lind og uendelig strøm, hvor eleven forsøger at tage imod den store mængde information - og så overlades til selv at finde hoved og hale og mening i det hele.


Det er helt forkert.


I Den Frie Digitale Skole driver vi udelukkende dialogbaseret undervisning. Her igangsættes undervisningen efter en dialog med forældre og elev. Og denne dialog fortsættes gennem hele undervisningsforløbet.


For os er det vigtigt, at eleven har medindflydelse og en stemme, der bliver hørt. Det er eleven, der skal have gavn af undervisningen - det er dennes læring, som er central.


Men trivslen må ikke glemmes. Hvis man ikke trives, kan man dårlig lære noget.


Derfor er fokus hos alle vores undervisere, at dialogen er dynamisk, og interaktionen mellem elev og underviser er et omdrejningspunkt.


For at citere Løgstrup med et citat, som er passende i denne sammenhæng:


Det er op til os om den anden lykkes eller ej […]” (Løgstrup 1956).

Den tilgang har vi succes med.
Det er lysten, der driver værket


I min tid som underviser - både på traditionel vis og som onlineunderviser - har jeg faktisk aldrig mødt et barn, som ikke har haft lysten til at lære.


Men alle er individuelle, og ikke alle har fordel af at lære på samme måde. Det kan komme til udtryk ved en form for ligegyldighed, som om eleven ikke vil lære noget. Som om eleven ikke kan. I dag ser vi den også som skolevægring.


Vi skal passe voldsom på med at generalisere og proppe alle ind i samme "læringskasse".


Alle vil som udgangspunkt gerne lære - men det skal være lysten, der driver værket, hvis vi virkelig skal have succes med læring.


Når vi har lyst, lærer vi mest.


Det er vi meget opmærksomme på i Den Frie Digitale Skole.


Det vi gør i Den Frie Digitale skole, det er at få eleverne til at gøre det, der vitaliserer og udvikler. Nemlig at se, høre og forstå eleverne.


Vi bestræber os dagligt på at give eleverne det som Jan Tønnesvang betegner som "pædagogisk ilt" - det vil sige at skabe det miljø og den læringsform, som sikrer, at eleverne kan få det fulde udbytte af undervisningen.


Og det gør vi ved at skabe individuelle læringsrum.


Vi stiller viden til rådighed for elevernes læring på en ligeværdig måde og med en tryg omgangsform - nemlig i dialog og medinddragelse.


Det betyder også, at vi konkret og konstant justerer på det, vi byder ind med i mødet med den anden. Noget som kan faciliteres langt lettere i et dialogbaseret online univers end i en klasse med 30 elever og kun en lærer.Vi er en skole - ikke en læringsplatform


Den Frie Digitale Skole er, som navnet antyder, en skole.


Det indebærer, at vi er meget mere end en læringsplatofrm, hvor der kan logges på og downloades materiale.


I en skole skabes læring. Det gør vi sammen med vores elever, og noget af det vi vægter allermest er nærvær.


Vi oplever at nærværet kan skabes i et digitaliseret univers, hvor der er plads til den enkelte og dennes læringsstile, hastighed og niveau.


Vi søger ikke at skabe multi-undervisning med 1 : mange undervisning. Vi skaber 1 : 1 undervisning med dialog, nærvær og forståelse.


Og det er vores elever glade for.Lad os tage en snak


Har du spørgsmål om undervisningen i Den Frie Digitale Skole, kan du booke en tid til samtale her - den er ganske gratis.


Husk også at det er muligt at få minimum 1 uges gratis prøveundervisning.

57 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page