top of page

Hvem kan bruge Den Frie Digitale Skole?Den Frie Digitale Skole henvender sig, med sit online klasserum, til en lang række målgrupper, og dem vil vi gerne præsentere i dette blogindlæg.Grundskolen på nettet


Helt overordnet, er Den Frie Digitale Skole et tilbud til elever, som skal modtage undervisning på grundskole-niveau. Så derfor er vores overordnede målgruppe elever i den skolesøgende alder.


Da vi i Danmark ikke har skolepligt - men undervisningspligt - betyder det, at forældre har pligt til at sørge for, at barnet modtager undervisning.


Dette betyder ikke, at barnet skal deltage i de kommunale eller frie skoletilbud. Det betyder, at barnet skal undervises - og det kan være, og vil typisk være i folkeskolen, friskolen eller privatskole. Men det kan også være hjemmeundervisning.

Og nu kan det også være i Den Frie Digitale Skole.


Med undervisningspligten følger, at det skoletilbud som barnet modtager, skal være i overensstemmelse med folkeskoleloven. Dette gælder naturligvis for al undervisning i Den Frie Digitale Skole.Hvem kan benytte Den Frie Digitale Skole


For elever, der søger undervisning på grundskolens niveauer, er Den Frie Digitale Skole et alternativ til den normale skolegang.


Herunder vil vi gennemgå en række målgrupper, som med fordel kan deltage i online-undervisningen.


Skolevægring

Børn med skolevægring har modstand mod at gå i skole. Dette kan have mange årsager. De fleste børn med skolevægring kommer tilbage i deres almindelige skole, men mens årsagen til skolevægringen står på, og mens der arbejdes på en tilbagevendingsplan, kan eleven med fordel modtage undervisning hos Den Frie Digitale Skole.


Reduceret skema

Har barnet reduceret skema, og dermed kun deltager i det almindelige skoletilbud i begrænset omfang, kan undervisningen i Den Frie Digitale Skole være med til at barnet opnår fuldt skema, da onlineundervisningen i Den Frie Digitale Skole kan kombineres og tilrettelægges i samspil med det reducerede skema.


Sygdom

Desværre oplever nogle børn, at de på grund af sygdom, ikke kan gå i deres normale skole. Det betyder, at barnet mister en social kontakt, men også at barnets faglige udvikling kan påvirkes. Derfor er undervisning i Den Frie Digitale Skole et oplagt valg, hvis fx barnet er indlagt på sygehus eller sengeliggende i hjemmet i en periode.


Bor i udlandet

Mange dansker bosætter sig i udlandet. Det har den fordel af børnene ofte bliver tosprogede, og opnår mange sproglige og kulturelle fordele. Men for at opretholde et stort ordforråd, skal man vedligeholde sit sprog. Her kan Den Frie Digitale Skole hjælpe - ligesom undervisningen i vores skole, kan være et alternativ til internationale skoler eller udenlandske skoletilbud.


Er på rejse

En drøm er for mange at udforske fremmede lande, og gøre dette i en længere periode. Det kan være jordomrejse, verdensomsejling eller lignende. Hvis man ikke som forældre ønsker at hjemmeundervise på rejsen, kan barnet indskrives i Den Frie Digitale Skole og modtage undervisningen her.


Psykiske diagnoser

Ifølge Sundhedsstyrelsen ( Forebyggelsespakke Mental Sundhed, 2012) er mentale helbredsudfordringer den største sygdomsbyrde blandt børn og unge. Psykiske diagnoser kan være medvirkende til at barnet i en periode ikke kan gå i skole, eller ikke kan deltage i fuldt omfang, og her kan onlineundervisning være løsningen.


Specielle behov

Nogle børn har specielle behov, der skal tilgodeses, for at de kan deltage i og få udbytte af undervisningen. Det er for mange svært i en folkeskole-klasse, hvor der ofte er mange elever, få lærere og til tider støj og uro. Det er heller ikke alle skoler som får ressourcer til at tilgodese elever med specielle behov. Undervisningen i Den Frie Digitale Skole er målrettet den enkelte elev, og kan derfor fungere som et supplement til det normale skoletilbud eller som erstatning for undervisning i en skoleklasse i en periode.


Højtbegavede børn

Højtbegavede børn - gifted children - kan opleve at undervisningen på deres klassetrin er for let, og dermed bliver disse børn ikke udfordrede i deres læring. Det kan medføre uhensigtsmæssig adfærd eller frustrationer hos barnet. Den Frie Digitale Skole kan derfor være et godt supplement til den normale skolegang, da barnet her online kan udfordres med opgaver på et højere klassetrin end barnet tilhører aldersmæssigt.


Supplement til et skoletilbud

Undervisningen i Den Frie Digitale Skole kan opfattes som et supplement til et skoletilbud. At deltage i skolens onlineundervisning behøver ikke være en erstatning for den normale undervisning. Det ene udelukker ikke det andet.


Lang afstand

For børn der har lang afstand til deres skole, kan dette blive en udfordring, hvis man er bosat i områder uden offentlig transport eller ikke har mulighed for at hente og bringe barnet dagligt. Her kan barnet så i stedet modtage undervisning online i Den Frie Digitale Skole.


Ikke alderssvarende

Børn er forskellige og udvikler sig i forskelligt tempo. Hvis et barn ikke er aldersvarende til det klassetrin hvor barnet er indskrevet, kan det give udfordringer. Her vil deltagelse i Den Frie Digitale Skoles undervisningstilbud være en god hjælp, hvor barnet uanset alder modtager undervisning svarende til sit faglige niveau.Den Frie Digitale Skole støtter op om fagligheden uanset årsag


Fælles for målgrupperne er, at Den Frie Digitale Skole kan tilbyde et undervisningsindhold, der medvirker til, at eleven ikke kommer fagligt bagud i den tid, en af ovenstående begivenheder står på.


Vi har fokus på faglighed og læring og kan via vores undervisning rumme en stor målgruppe med differentierede behov.


Ønsker du råd om klasseindplacering eller valg af fag - kontakt da vores vejleder Marleeninfo@denfriedigitaleskole.dk - hvor du også er velkommen til at skrive til os med andre spørgsmål du måtte have.


 

Se video fra Åbningswebinar hos Den Frie Digitale Skole,

hvor koncept og indhold i skolen præsenteres

(klik på videoen herunder)


890 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page