top of page

For et år siden var alting kaos…

- men i denne uge AFSLUTTER Gustav 9. klasse


I denne uge afslutter Gustav 9. klasse med pæne karakterer og masser af mod på fremtiden! En situation Gustavs mor Camilla ikke turde drømme om, da alting så sortest ud i slutningen af 8. klasse.

Gustav er autist og har gået på en specialskole for autister i hjemkommunen siden 4. klasse. Egentlig fungerede det godt – i hvert fald indtil for omkring 2 år siden, hvor alting endte i noget af en gotisk knude for Gustav. Fra at trives, blev hverdagen pludselig fyldt med stress og tvangstanker. Men hvorfor gik det skævt?

Et galehus

Iflg. mor Camilla er de elever der bliver henvist til skolen for autister, blevet dårligere og dårligere de seneste år. Dét, kombineret med en corona-tid med restriktioner og delvis aflyst undervisning, er en rigtig skidt kombi for en knægt som Gustav. Som autist er rammer, ro og forudsigelighed vigtige forudsætninger for trivsel og det at kunne modtage læring. Langsomt – mere eller mindre over en 2-årig periode - gik det ned ad bakke for Gustav. Han mistede lysten og gejsten, når han f.eks. så andre elever slås, når han så enkelte elever sidde helt alene og isolerede på deres plads dagen lang, og særligt da han overværede klassekammerater gøre noget kriminelt i skoletiden, blev han ramt. Det at have set noget og at bære rundt på sådan en hemmelighed, var for meget for Gustav.

”Gustav følte sig fanget på skolen – og særligt i situationer, hvor andre elever gik i selvsving, trak Gustav sig væk og isolerede sig på sin egen plads. Indimellem beskrev han skolen som et galehus. En dag kunne han ikke mere” - mor Camilla

Allerede i 7. klasse virkede tingene temmelig håbløse. Gustav var stresset og tvangstankerne gjorde, at han nærmest ikke selv kunne gå en tur. Summen af de ting der foregik på skolen, gjorde Gustav tydeligt stresset. Han fik tvangstanker og blev ad 2 omgange sygemeldt fra skolen. Gustavs forældre var naturligvis frustrerede og rådvilde, og kontaktede derfor en psykolog. Første gang var i 7. klasse, hvor familien selv betalte for behandlingen, så de kunne lære at tackle og få en forståelse for, hvordan man bedst lever med tvangstanker, OCD og angst. Skolen kørte sidst i 8. klasse en WISC test på Gustav – en intelligenstest for børn i alderen 6-16 år, som af mange anses for at være sværvægteren inden for vurdering af børn og unges kognitive evner. Selv følte Gustav, at testen gik rigtig godt, og han blev fuldstændig slået ud af kurs, da hans kontaktpædagog fra skolen gav ham test-resultatet. Et resultat der bestemt ikke så ud, som Gustav selv troede. Fra den dag, mistede Gustav al tillid til hans skole og de voksne der havde omgivet ham der. Han var fuldstændig klar i spyttet: ”Jeg kommer aldrig på den skole igen!”

Jeg vil i normal-skole!

Gustav nægtede at komme tilbage til den gamle skole, og insisterede på, at starte op i 9. klasse på en helt normal folkeskole. Gustavs forældre tog kontakt til flere folkeskoler, men ingen af dem turde tilbyde ham en plads i deres almindelige 9. klasse. Gustav fremstår som en helt almindelig ung, men når man taler med ham om hans gamle skole, mærkes det, at han har en bagage, der gør at han vil have svært ved at begå sig i en helt almindelig klasse med 20-25 andre unge. Gustav kunne ikke møde op til et fysisk møde på den ”normale” skole, fordi de krævede at en af lærerne fra hans gamle skole også skulle deltage. Det var ganske enkelt ikke muligt, da han på det her tidspunkt var så traumatiseret, at han end ikke kunne sige hans gamle skoles navn… Når snakken faldt på, hvor han tidligere gik, blokkerede han fuldstændig. Hans tics bimlede og bamlede og han blev dårlig, når snakken drejede i retning af den gamle skole.

Et nej til optag i en almindelig 9. klasse var et nederlag for Gustav, men hans forældre kunne til gengæld sagtens se, at en plads i en almindelig klasse slet, slet ikke ville fungere for Gustav.

”Perioden var fyldt med usikkerhed og frustrationer. Hele familien var presset. Vi prøvede alt og intet virkede…” - mor Camilla

Tiden gik… og både Gustav og familien gik rundt i uvished om, hvad der skulle ske fremadrettet. I den situation ville mange nok google sig frem, og det gjorde Gustavs forældre også. Ved en tilfældighed faldt Camilla over Den Frie Digitale Skole, og hun talte med en mor, der havde et barn tilmeldt skolen. Den snak gav Camilla et håb om, at der måske her var en – om ikke andet, så midlertidig – løsning på Gustavs manglende skolegang.

Tilbud om gratis prøveperiode

Camilla tog kontakt til Den Frie Digitale Skole, og blev mødt af Anni, som fra første kontakt virkede både hurtig og dygtig. Hun foreslog, at starte Gustav op i en gratis prøveperiode, mens Camilla kunne afklare, hvem der skulle betale undervisningen. Med en klar forventning om, at den dyre undervisning på autisme-skolen, kunne udskiftes med den langt billigere undervisning på Den Frie Digitale Skole, gik Camilla i gang. Desværre blev hun mødt af afvisning på afvisning. Hverken PPR eller den autisme-skole, som Gustav var tilknyttet, ville betale undervisningen.

”Jeg tænker jo, at en plads på autisme skolen måske løber op i 500.000 kr. – et beløb, som skolen fik, selvom Gustav ikke brugte pladsen. En del af det beløb havde jeg troet og håbet, at der kunne dække omkostningerne til Den Frie Digitale Skole. Men jeg blev skuffet!” - mor Camilla

Heldigvis har Gustav nogle vedholdende forældre, som i den grad kæmper for deres dreng. De valgte efter prøveperioden – i samråd med Anni, der er leder af Den Frie Digitale Skole – at sammensætte et undervisningsforløb, der kunne bringe Gustav igennem 9. klasse. Et undervisningsforløb de selv måtte betale, mens Kommunen har valgt fortsat at sende penge afsted til den autisme-skole, som et helt skoleår har fået penge for at have en tom plads stående… Da forældrene selv skulle dække udgiften, blev det en mere skrabet udgave af et 9. klasse forløb, end de egentlig havde håbet. Men med friheden til selv at sammensætte et skema skræddersyet til Gustav, gik familien skoleåret i møde med fornyet håb om, at Gustav ville få lysten til skole tilbage, så han kunne færdiggøre en 9. klasse.

Om lidt får Gustav sit bevis

Skoleåret hos Den Frie Digitale Skole har budt på en helt ny struktur for Gustav. Forældrene lavede fra start en kontrakt med Gustav, og han har gennem skoleåret være ret mødestabil. Han passer sine ting, der er kommet ro på og Gustav rykker sig fagligt.

”Der har selvfølgelig været bump på vejen. Som for eksempel da han til skriftlig matematik terminsprøve fik 00. Den Frie Digitale Skole greb Gustav og valgte at tage udgangspunkt i det, der rent faktisk fungerede. De tænker ud af kassen og brænder 100% for det de laver. Så med forskellige tiltag, er Gustav nu endt ud med at være til den afsluttende skriftlige matematik eksamen, hvor han fik et flot 7-tal! - mor Camilla

For Gustav har eksamener og prøver været svære – for hvordan forbereder man sig? Op til den skriftlige eksamen var der totalt kaos, da autisme-skolen meldte ud, at de ville sende en af Gustavs gamle lærere som vagt. Gustavs forældre vidste, at det ikke ville fungere, hvis der kom en af hans tidligere lærere hjem til dem. Camilla havde fat i skole, politikere og sågar rådmanden for at få dem til at ændre den afgørelse. Anni fra Den Frie Digitale Skole tog aktiv del i kampen, da det var tydeligt for alle der kender Gustav, at en tidligere lærer kunne ødelægge hele situationen for ham. Camilla fortæller, at Anni fik overtalt skolen til at sende en ny lærer, som Gustav ikke i forvejen kendte. Desuden har Den Frie Digitale Skole sat en af deres studenter-medhjælpere til at ”klæde Gustav på” til de mundtlige eksamener. Små ting, som har ret afgørende betydning for Gustav. Generelt beskriver Camilla Den Frie Digitale Skole, som yderst omstillingsparate. Skolen lader sig ikke begrænse af regler og rammer og de tilrettelægger undervisningen ud fra den enkelte elevs behov. Og det virker: Matematik endte med et flot 7-tal. Og i tirsdags kom samme vagt hjem til Gustav, da han skulle til engelsk mundtlig eksamen. Til den eksamen nappede Gustav et imponerende 10-tal!

Hvad med fremtiden?

Bare en mundtlig eksamen tilbage, så står Gustav med et 9. klasse eksamensbevis i hånden! En drøm bliver til virkelighed.

Og der er masser af drømme for fremtiden også. Fordi man er autist, kan man sagtens komme langt og få en god uddannelse. 9. klasse afgangseksamen er ”billetten” videre. Gustav drømmer om, at tage en gymnasial uddannelse, men også her ligger der en stor opgave for forældrene. Gustav er overbevist om, at han kan gennemføre en ”normal” 10. klasse næste skoleår. Hans forældre og vejledere forsøger at finde realistiske tilbud til Gustav. Der er en plads klar til Gustav hos Special Minds, så næste opgave for forældrene er nu at få et cirka-skema fra skolen, som de kan præsentere for Gustav. Deres håb er, at de over de kommende uger stille og roligt kan forelægge Gustav ideen, fortælle om de muligheder det giver ham for at være social med jævnaldrende og at han dermed åbner op for at ville gå på skolen. Heldige Gustav har et par seje forældre, som er klar til at knokle videre i kulissen for deres dejlige teenager!

296 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page