top of page

Fag i Den Frie Digitale SkoleI Den Frie Digitale Skole tilbyder vi p.t. 3 fag på alle trin - og det fortæller vi mere om her.Læring skaber trivsel


Formålet med Den Frie Digitale Skole er at skabe en online platform, hvor grundskole-elever kan opleve fortsat læring, selv om de i en periode ikke har mulighed for at deltage i det almindelige skoletilbud.


Vi tror på, at alle kan lære og vil lære - og vi mener at trivsel opstår gennem læring.


Derfor har det nogle triste konsekvenser, hvis barnet ikke får undervisning.


Dels vil barnet fagligt komme bagud, og får det endnu sværere ved at falde til i klassen igen, hvis der både er faglige og sociale udfordringer at vende tilbage til.


Dels oplever barnet ikke successen ved at blive bekræftet i, at læring er sjovt og giver mening - selv om den ikke finder sted i en fysisk klasse.


At lære noget, og blive god til det, er et selvtillids-boost, som skaber trivsel og lyst til yderligere læring.


Det er et godt grundlag at opbygge i den online undervisning i Den Frie Digitale Skole, som det vanlige skoletilbud kan arbejde videre med, når barnet returnerer til klassen.Fag i Den Frie Digitale Skole


I Den Frie Digitale Skole er der p.t. mulighed for at deltage i 3 fag. Disse tre fag er tilgængelige på både indskolings- mellem - og udskolingstrinnet. Det vil sige 1.-3- klasse, 4.-6. klasse samt 7.-9. klasse.


Undervisningen startede mandag den 2. september - og indskrivningen er stadig åben.


Det er nemlig altid muligt at starte på et fag i Den Frie Digitale Skole.


Al undervising sker online via en google-basseret læringsplatform - og kræver blot et abonnement til Den Frie Digitale Skole samt en gmail at komme i gang.


Læs her indhold i de respektive fag:Matematik


Matematik-undervisningen i Den Frie Digitale Skole, har fokus på at eleverne opnår en beherskelse - en forståelse og kunnen - af faget på pågældende undervisningstrin.


Der er fokus på kompetencemål, færdigheds- og vidensområder, som foreskrevet af Undervisningsministeriet i Fælles Mål og læringsplaner.


Dette naturligvis for at matche det almindelige skoletilbud, så eleven igen kan genoptage undervisningen i en fysisk klasse, når tiden er til det.


I matematik vil undervisningen være tilrettelagt sådan at elever efter endt indskoling - det vil sige ved afslutning af 3. klassetrin - er i stand til at forholde sig til basale matematiske kompetencer, kan arbejde med og lave beregninger med naturlige tal og algebra. Eleven vil også på dette trin, kunne forstå og bruge geometri og måleenheder på grundlæggende niveau samt have en begyndende forståelse for statistik.


På næste niveau - mellemtrinnet - som er afsluttet efter 6. klassetrin har eleven udbygget sine matematiske færdigheder og vil nu være i stand til at anvende matematik i forskellige situationer, anvende reelle tal og algebra i praktiske øvelser og sammenhænge og vil på dette niveau kunne forklare og anvende algebra og måleenheder i mere nuanceret format. Det er også på dette niveau sandsynlighedsregning og statistiske undersøgelser vil være en erhvervet kompetence.


Sidste niveau i grundskolen er udskolingen, som afsluttes efter 9. klassetrin. På dette niveau har eleven avancerede færdigheder indenfor matematik - herunder viden og praktisk erfaring, som eleven kan sætte i anvendelse i mange forskellige hverdagssituationer. Eleven vil efter 9. klassetrin være i stand til at arbejde videre med og udvikle øgede matematiske færdigheder på ungdomsuddannelses-niveau.


Undervisningen i Den Frie Digitale Skole er rummelig - og giver plads til refleksion over matematik-fagets indhold og anvendelse.


Hver uge vil have sit bestemte tema, hvilket fremgår af fagets skema i vores online undervisningsplatform.


I de ugentlige lektiecafeer og kahoot-dyster er det muligt at få hjælp til stoffet ud over den skemalagte undervisning - og at prøve sin viden af i det lærte stof for at spore en progression i fagligt niveau.Dansk
Dansk-undervisningen i Den Frie Digitale Skole, har fokus på at eleverne opnår en beherskelse - en forståelse og kunnen - af faget på pågældende undervisningstrin.


Der er fokus på kompetencemål, færdigheds- og vidensområder, som foreskrevet af Undervisningsministeriet i Fælles Mål og læringsplaner.


Dette naturligvis for at matche det almindelige skoletilbud, så eleven igen kan genoptage undervisningen i en fysisk klasse, når tiden er til det.


I dansk-faget vil undervisningen være tilrettelagt sådan, at eleven opnår kompetencer inden for læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Undervisningen tilrettelægges, så det igangværende niveau forbereder eleven til det kommende niveau.


Således vil eleven på indskolingsniveauet være i stand til at læse enkle tekster, kunne udtrykke sig skiftligt og mundtligt på et grundlæggende niveau og være i stand til at anvende det lærte i hverdags-kommunikationen i skolen og i familien.


På mellemtrinnet vil eleven i dansk kunne læse multimodale tekster af faglig karakter og bringe viden i anvendelse i form af kommunikation herom. Eleven vil på dette niveau være stigende bevidst om sprogets anvendelse og hvordan forskellige kommunikationsformer anvendes i forskellige situationer.


På udskolingsniveau er eleven nu rustet til at anvende sprog og skriftelighed i mange forskellige sammenhænge, og vil kunne fremstille og formidle emner med forskellige virkemidler. Her vil eleverne have en god forståelse for danske og nordisk sprog, kultur og kommunikation, og er nu klar til at udbygge deres viden yderligere i videre uddannelse.


Undervisningen i Den Frie Digitale Skole er rummelig - og giver plads til refleksion over dansk-fagets indhold og anvendelse.


Hver uge vil have sit bestemte tema, hvilket fremgår af fagets skema i vores online undervisningsplatform.


I de ugentlige lektiecafeer og kahoot-dyster er det muligt at få hjælp til stoffet ud over den skemalagte undervisning - og at prøve sin viden af i det lærte stof for at spore en progression i fagligt niveau.
Engelsk
Engelsk-undervisningen i Den Frie Digitale Skole, har fokus på at eleverne opnår en beherskelse - en forståelse og kunnen - af faget på pågældende undervisningstrin.


Der er fokus på kompetencemål, færdigheds- og vidensområder, som foreskrevet af Undervisningsministeriet i Fælles Mål og læringsplaner.


Dette naturligvis for at matche det almindelige skoletilbud, så eleven igen kan genoptage undervisningen i en fysisk klasse, når tiden er til det.


Engelsk-undervisningen er tilrettelagt sådan, at eleven får viden og indsigt i engelsk kommunikation på et skriftligt og mundtligt niveau samt opnår forståelse og kendskab til den engelske kultur og det engelske samfund.


I indskolingen betyder det, at der i undervisningen er særligt fokus på at eleven lærer at deltage i meget korte og enkle samtaler på engelsk. På det skriftlige indhold, fokuserers der på at eleven lærer ord og vendinger på engelsk, og kan sammensætte disse til små tekster på et grundlæggende niveau - og at eleven formår at sammenligne sin egen hverdag med hvordan engelske elever går i skole og lever.


På mellemtrinnet i engelsk-undervisningen vil eleven være i stand til at formidle længere samtaler om hverdagsmæssige emner på skrift og i tale - og vil via inddragelse af diverse medier kunne deltage i korte kulturmøder.


Udskolingsniveauet vil gøre eleven i stand til at deltage i mundtlig og skriftlig kommunikation på eget initiativ - forstået som en evne til at kunne samtale eller skrive om emner, som ikke er lærer-initieret. Eleven vil have en mere indgående forståelse for engelsk kultur og det engelske samfund og kan relatere til unges måde at leve på i hhv. Danmark og den engelsktalende verden.


Undervisningen i Den Frie Digitale Skole er rummelig - og giver plads til refleksion over engelsk-fagets indhold og anvendelse.


Hver uge vil have sit bestemte tema, hvilket fremgår af fagets skema i vores online undervisningsplatform.


I de ugentlige lektiecafeer og kahoot-dyster er det muligt at få hjælp til stoffet ud over den skemalagte undervisning - og at prøve sin viden af i det lærte stof for at spore en progression i fagligt niveau.3 i 1 med Fusionsholdet


Hvis du ønsker, at dit barn skal have alle tre fag i en pakke, er løsningen Fusionsholdet

hvor der er daglig lærerkontakt til barnet via 8 lektioner om ugen fordelt mellem de 3 fag.Undervisningen tilrettelægges efter elevens livssituation


Det er vigtigt at understrege, at undervisningen i Den Frie Digitale Skole tilrettelægges i kontekst af elevens livssituation.


Vi tager dermed højde for elever, der ikke er på fagligt niveau med det klassetrin som elevens alder modsvarer, og derfor vil eleven altid kunne tage undervisning på det klassetrin som svarer til elevens faglige niveau.


Dermed kan eksempelvis en elev på 10 år - der typisk vil gå i 4. klasse - sagtens kunne have undervisning på 2. klasse-niveau. Ligeså kan en elev i 4. klasse, som har let ved et fag, kunne have undervisning svarende til 5. eller 6. klasse, hvis fagligheden matcher.

På den måde er det let at anvende Den Frie Digitale Skoles undervisningstilbud til at lære på et elev-tilpasset niveau.Spørg vores vejleder


Har du brug for en snak om valg af fag eller klassetrin for dit barn, er du altid velkommen til at kontakte vores vejleder Marleen for rådgivning.59 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page