top of page

En stabil, god løsning

- endelig en skole der kan rumme netop MINE børn!


Jesper og hans kone har 2 børn, en datter på 6 og en søn på 9. Og allerede i så ung en alder har sønnen på 9 år gået på hele 3(!) forskellige skoler. Men hvorfor?


Den almindelige folkeskole virkede ikke, fordi de konstante rettede på sønnen. Han ville enormt gerne være som de andre, og leve op til lærernes forventninger, men han var bare ikke som de andre. De mange nederlag førte til lave status i klassen og dårligt selvværd.Skolens version var, at Jespers søn var glad i skolen. Det skulle nok gå. Han skulle bare lige lære det – lære at passe ind. Familierådgivningen blev opsøgt og mange mente at det måtte bunde i dårlig opdragelse eller en en diagnose. Intet af det gav mening, indtil en ven af familien en dag spurgte, om der kunne være tale om høj begavelse.


Jesper og hans kone dykkede ned i tjeklisten, og den passede præcis på deres søn. Derefter blev der gennemført en professionel IQ test og screenet for diagnoser. konklusionen var klar: han havde ganske enkelt høj IQ!

Du er ikke anderledes du er forkert - første skoleskift

Med den nye viden om høj IQ, bad Jesper og hans kone skolen om hjælp. Skolen ønskede ikke at arbejde med høj IQ og anerkendte det ikke som en relevant problemstilling. Trivsel og social status var i bund, og der var ingen udsigt til at skolen ville anerkende udfordringerne med høj IQ eller mistrivsel. Sønnen blev ikke opfattet som anderledes, men som forkert og derfor blev han taget ud af skolen, inden han selv kom til samme konklusion.


Jesper og hans kone ledte desperat efter en skole der kunne rumme deres søn. Og de fandt en god skole, som rent faktisk også var god til forskellighed. Her startede deres søn op, og der var rent faktisk plads til forskellighed. Men heller ikke dét var en succes, for her blev deres søn godt nok accepteret, men han blev aldrig en del af fællesskabet. Han var nærmere tilskuer til det sociale liv på skolen, selvom lærerne og forældregruppen gjorde meget for at få det til at fungere.


3. skole blev en skole for højtbegavede børn. Jesper fortæller, at hans søn og datter, som nu også var startet i skole, hurtigt blev en del af fællesskabet. . Det virkede virkelig godt at være sammen med børn, som leger på samme måde, men skolen var nystartet, og der var et konstant flow af nye elever, nye lærere og nye skemaer med deraf følgende støj og kaos. De mange skift gjorde, at mange elever droppede ud.


Så til sommerferien 2021 stod Jesper og hans kone igen med en udfordring. Nu havde de ikke kun ét, men hele to skolebørn med høj IQ, som ikke trivedes i en almindelig skoleklasse. De to børn trængte til ro, fred og stabilitet.


Familiens manifest

I sommerferien tog Jesper kontakt til Anni hos Den Frie Digitale Skole. Der måtte tages andre metoder i brug, i forhold til skolegang for de to børn på 6 og 9 år.


Jesper og hans kone fik talt med Anni om, hvad deres udfordringer bestod af, hvad deres ønsker og drømme var, og i løbet af sommerferien lavede familien deres eget manifest. En plan, der gik på at køre hjemmeundervisning via Den Frie Digitale Skole i mindst 6-12 måneder, at give børnene ro til at lære, at bruge tid på at ”lappe sammen”, lære dem at gå i skole og give dem modet på selve det at lære noget tilbage igen.


”Vi har simpelthen omdannet fjernsynsstuen til skolestue, og er møbleret med tavleskoleborde og stole. Og et helt særligt skema er lagt i samarbejde med Den Frie Digitale Skole.” - Jesper

Forældreparret er meget bevidste om, at hvis de skal lykkes med deres projekt, så er de nødt til at være dedikerede og vedholdende. De to børn har brug for en stabil, god løsning, hvor de ikke skal undervises i klassesammenhæng, men ”bare” undervises på en måde, der giver bedst mening for netop deres to højt begavede børn.


1 dag = 1 fag

Jesper og hans kone kender børnene bedre end nogen andre, og Den Frie Digitale Skole har lyttet til, hvordan forældrene mener, at netop disse 2 børn lærer bedst.


Det er endt i en løsning der hedder 1 dag = 1 fag.

Helt konkret betyder det, at mandag er der Natur&Teknik på skemaet, tirsdag byder på Dansk, onsdag er den store Matematik-dag, torsdag øves Engelsk og fredag summeres der op, ved at Jesper kigger på ugens temaer i de enkelte fag, og vælger et relevant museum, som han og børnene besøger.


Om formiddagen er Jesper hjemme hos børnene, og her står den på fordybelse og læring. De undervises indtil middag, hvorefter mor tager over. Hver eftermiddag er dedikeret til sociale aktiviteter, i fællesskab med andre børn og kan rumme alt fra legeaftaler til sangundervisning, guitartimer eller noget helt andet.


Dagen starter med, at læreren kommer ”på besøg” online, hvor dagens tema gennemgås. Det tager 15 minutter. Derefter arbejder børnene i dybden med emnet.

Efter 2 timer ringer læreren og følger op på, hvordan det går med at løse opgaverne.

”Det er en gigantisk succes. Børnene får lov til at arbejde i bund med et emne. Lærerne er velforberedte og super gode til at ’sende på samme frekvens’ – og så kan lærerne i Den Frie Digitale Skole godt li’ at man gør sig umage!” – Jesper

Jesper oplever, at børnene føler sig set, hørt og anerkendt for det arbejde de laver. Og så bliver der stille og roligt ”lappet” nogle af de huller børnene har fået. De er nemlig børn som alle andre, der også kan finde på at hoppe over, hvor gærdet er lavest – og måske ikke liiiige gide det dér grammatik…


På vores præmisser

Det er nemt at være ny i Den Frie Digitale Skole, fortæller Jesper. I Den Frie Digitale Skole oplever Jesper, at både lærere og Anni gerne eksperimenterer. De har lysten til at sige: ”hvad er behovet” i stedet for ”sådan gør vi her”. Skolen virker vant til at have med højtbegavede børn at gøre, og de har iflg. Jesper et begrebsapparat og metode, der kan rumme børnene.

”Den Frie Digitale Skoles kendetegn tænker jeg er RESPONSIVENESS. Man får relevant, hurtigt svar når man tager kontakt. Den der grå sky, jeg har skullet skære igennem andre steder, er væk – der er rent faktisk nogen i den anden ende!” - Jesper

Der er stadig lang vej endnu. Skolen underviser børnene i de fag-faglige ting, mens Jesper ser det som hans opgave at sørge for, at de er undervisningsparate og får holdt nogle aktivepauser. Glæden ved at lære, kommer desværre ikke fra den ene dag til den anden. Det sidder desværre indgroet i børnene, at de ikke kan lide at gå i skole. Deres rygradsreaktion er, at de hader skole, selvom de elsker tiden sammen med underviserne . Med små skridt rykker de sig hver dag i den rigtige retning.


Jesper runder af med at sige, at hans synes det er fedt, at man på Den Frie Digitale Skole forholder sig til de reelle udfordringer i stedet for at have fordomme. Udover at lærerne har et højt fagligt niveau, passion og engagement, så underviser de faktisk også på familiens præmisser. De er dygtige og passionerede, og det gør iflg. Jesper bare den her skole rigtig rar at gå på!126 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Kommentarer


bottom of page