FAQ

Hvordan melder jeg mig ud af skolen?


Du sender bare en mail på info@denfriedigitaleskole.dk, hvorefter du udmeldes dags dato.
Hvornår er undervisningsmaterialerne klar?


Hver mandag kl. 8.00 vil materialet være opdateret med den kommende uges undervisningselementer.
Hvor lang tid er læreren om at give feedback på mine afleverede opgaver?


Læreren har maksimal 2 dage til at give feedback på dine afleverede opgaver.
Hvornår holder Den Frie Digitale Skole ferie?


Den Frie Digitale Skole holder kun lukket i juleferien. I sommerferien vil der blive oprettet sommerferie kurser, som vil kunne tilkøbes.
Hvilke krav er der til udstyr?


En computer med mikrofon, kamera og højtaler samt adgang til internet er en nødvendighed for at kunne deltage i undervisningen. Det betyder ikke noget, hvilken computer du har.
Hvor lang tid binder jeg mig til Den Frie Digitale Skole?


Du kan meldes ud dags dato, men der refunderes ikke for den betalte måned.
Hvad koster det?


Det er afhængig af hvilken undervisningspakke, der vælges. Se mulighederne i shoppen
Hvad med 9.klasses afgangseksamen?


I Den Frie Digitale Skole testes der ikke og du kan heller ikke få 9. klasses afgangseksamen. Til gengæld kan vi orientere om, hvordan du kan komme ind på gymnasier, erhvervsskoler ect. uden afgangseksamen. Hvis du alligevel ønsker afgangseksamen, så hjælper vi gerne, mod et mindre gebyr, med at få det arrangeret i hjemkommunen. Kommunen har pligt til at tilbyde barnet en eksamen, hvis barnet er under 18 år 1. august i kommende skoleår.
Hvad med tilsyn?


Materialerne er udarbejdet under hensyntagen til folkeskolens trinmål og lever derfor op til bekendtgørelsen på de forskellige klassetrin og fag.
Hvordan er materialerne?


Materialerne er opbygget efter trinmålene i folkeskolen, men har et ensidigt fagligt fokus.
Hvem er målgruppen?


Målgruppen er børn og unge, der af en eller anden grund i perioder, har brug for et andet tilbud end det, det ordinære skolesystem kan give. Det kan være pga. sygdom, udenlandsophold, skolevægring, diagnoser m.v. Eksempler på målgruppen: Børn med specielle behov som f.eks. autisme, gifted children, udenlandsk-danskere, børn, der er fysisk eller psykisk udfordret, supplement til folkeskolelærernes undervisning, børn, der har reduceret skema, unge der i en periode ikke kan gå FGU eller VUC.
Hvem kan betale?


Det kan både være forældre, privat institution og offentlig institution, som dækker udgiften til undervisningen i Den Frie Digitale Skole.
Hvilke fag kan følges i Den Frie Digitale Skole?


Der undervises i følgende fag i Den Frie Digitale Skole: - Dansk - Engelsk - Matematik - Fysik - Kemi - Religion - Natur/teknologi - Historie Alle fag matcher ministeriets krav til undervisning. Vi opretter løbende nye fag baseret på efterspørgslen.
Er skolen et blivende tilbud?


Ja, Den Frie Digitale Skole er et blivende tilbud.
Hvordan foregår feedback'en på opgaverne?


I Guldpakken og Premiumpakken får eleverne feedback på opgaverne. Denne feedback kan foregå skriftlig, som videofeedback eller via dialog.
Kan kommunen købe forløb i Den Frie Digitale Skole?


Ja, kommunen kan sagtens købe forløb - og vi rådgiver gerne kommunen omkring muligheden. I forhold til folkeskolen loven står der i §3, stk 5 følgende: Stk. 5. Som led i de i stk. 4 nævnte samarbejder eller samarbejder med uddannelsesinstitutioner, organisationer eller virksomheder m.v., der er etableret ved kontrakt, kan skolens leder beslutte, at personer, der ikke er ansat ved kommunens skolevæsen, i begrænset omfang kan varetage undervisningsopgaver i folkeskolens fag og obligatoriske emner og understøttende undervisning."
Kan der blive kontakt mellem Den Frie Digitale Skole og folkeskolelæreren?


Der vil sagtens kunne indgås et samarbejde med kerneskolen omkring den enkelte elev.
Kan materialet bruges af lærerne i klassen til at differentiere undervisningen?


Den enkelte skole kan sagtens lave en aftale om at tilkøbe et niveau til en enkelt elev, hvis der er behov for at opgradere eller nedgradere undervisningen.
Findes der en demo af undervisningsmaterialet?


Ja - du kan kontakte Den Frie Digitale Skole på info@denfriedigitaleskole.dk og bede om adgang til at se en demo af undervisningsmaterialet.
Har skolen erfaring med at undervise autister?


Skolen har i skoleåret 2019/2020 undervist en del autister med forskellig læringsbehov.
Hvilke fag tilbydes i skolen?


Der tilbydes alle grundskolens fag som fx. dansk, engelsk, matematik, religion, natur og teknik, fysik/kemi ovenstående fag er der erfaringer med at undervise i. Tysk og historie er der udviklet materiale til. Skolen er meget fleksible på fag, og udvikler gerne efter hvilket behov lige netop dit barn har.