top of page
 • Hvem er målgruppen?
  Målgruppen er børn og unge, der af en eller anden grund i perioder har brug for et andet tilbud end det, det ordinære skolesystem kan give. Det kan være pga. sygdom, udenlandsophold, skolevægring, diagnoser m.v. Eksempler på målgruppen: Børn med specielle behov som f.eks. autisme, gifted children, udenlandsk-danskere, børn, der er fysisk eller psykisk udfordret, supplement til folkeskolelærernes undervisning, børn, der har reduceret skema, unge der i en periode ikke kan gå FGU eller VUC. Vi kan også være en støtte til de familier, som vælger at hjemmeskole deres børn. Vi tilbyder at være med til tilsynsmøderne.
 • Hvem kan betale?
  Det kan både være forældre, privat institution og offentlig institution, som dækker udgiften til undervisningen i Den Frie Digitale Skole. Vær opmærksom på at institutionerne har en lidt anden pris end de private.
 • Hvad med 9.klasses afgangseksamen?
  Den Frie Digitale skole hjælper dig med at få arrangeret, at du kommer op til afgangseksamen i din hjemmekommune. Kommunen har pligt til at tilbyde barnet en eksamen, hvis barnet er under 18 år 1. august i kommende skoleår. En afgangseksamen er ikke den eneste mulighed for at komme ind på gymnasier, erhvervsskoler eller andre uddannelser. Man kan også få undervisning målrettet optagelsesprøverne. Er man over 18 år, kan man gå op til FVU prøver som selvstuderende. FVU læsning trin 4 og matematik trin 2 er adgangsgivende til EUD.
 • Hvad siger brugerne om skolen?
  Læs brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2021. Klik her.
 • Hvilke krav er der til udstyr?
  En computer med mikrofon, kamera og højtaler samt adgang til internet er en nødvendighed for at kunne deltage i undervisningen. Det betyder ikke noget, hvilken computer du har.
 • Hvornår er undervisningsmaterialerne klar?
  Hver mandag kl. 8.00 vil materialet være opdateret med den kommende uges undervisningselementer.
 • Hvor lang tid er læreren om at give feedback på mine afleverede opgaver?
  Læreren har maksimal 2 dage til at give feedback på dine afleverede opgaver.
 • Hvornår holder Den Frie Digitale Skole ferie?
  Den Frie Digitale Skole holder ferie i de almindelig skoleferier.
 • Hvor lang tid binder jeg mig til Den Frie Digitale Skole?
  Du kan meldes ud dags dato, men der refunderes ikke for den betalte måned.
 • Hvad koster det?
  Det er afhængig af hvilken undervisningspakke, der vælges. Du kan se priserne her Husk der er lidt andre priser for kommunerne.
 • Hvad med tilsyn?
  Materialerne er udarbejdet under hensyntagen til folkeskolens trinmål og lever derfor op til bekendtgørelsen på de forskellige klassetrin og fag.
 • Bliver eleverne testet?
  Ja. Det er meget vigtigt for skolen, at eleverne får den rigtige undervisning, så de kan opnå deres mål. Vi finder ud af elevens niveau ved opstarten, hvor vi også undersøger, om der kunne være vanskeligheder som fx ordblindhed. Der er løbende evaluering, så forældrene ved, hvordan det går med barnet. Testene er på ingen måde stressende. Eleven mærker ikke, der er tale om test. Den foregår i selve undervisningen, hvor eleven skal løse nogle opgaver (fx diktat, eller regnestykker) og ved hjælp af samtale mellem lærer og elev.
 • Hvordan er materialerne?
  Materialerne er opbygget efter trinmålene i folkeskolen, men har et ensidigt fagligt fokus.
 • Hvordan melder jeg mig ud af skolen?
  Du sender bare en mail på info@denfriedigitaleskole.dk, hvorefter du udmeldes dags dato eller det der giver mening for den enkelte.
 • Hvilke fag kan følges i Den Frie Digitale Skole?
  Her ses et udvalg af de fag, vi underviser i: - Dansk - Engelsk - Matematik - Fysik - Kemi - Religion - Natur/teknologi - Historie - Tysk - Fransk - Japansk - Geografi Alle fag matcher ministeriets krav til undervisning. Vi opretter løbende nye fag baseret på efterspørgslen.
 • Er skolen et blivende tilbud?
  Ja, Den Frie Digitale Skole er et blivende tilbud.
 • Hvordan foregår feedback'en på opgaverne?
  I Guldpakken og Premiumpakken får eleverne feedback på opgaverne. Denne feedback kan foregå skriftlig, som videofeedback eller via dialog.
 • Kan kommunen købe forløb i Den Frie Digitale Skole?
  Ja, kommunen kan sagtens købe forløb - og vi rådgiver gerne kommunen omkring muligheden. I forhold til folkeskoleloven står der i §3, stk 5 følgende: Stk. 5. Som led i de i stk. 4 nævnte samarbejder eller samarbejder med uddannelsesinstitutioner, organisationer eller virksomheder m.v., der er etableret ved kontrakt, kan skolens leder beslutte, at personer, der ikke er ansat ved kommunens skolevæsen, i begrænset omfang kan varetage undervisningsopgaver i folkeskolens fag og obligatoriske emner og understøttende undervisning." Kommunen vil dog opleve lidt anderledes priser end for de private.
 • Er der kontakt mellem Den Frie Digitale Skole og folkeskolelæreren?
  Der vil sagtens kunne indgås et samarbejde med kerneskolen omkring den enkelte elev.
 • Kan materialet bruges af lærerne til at differentiere undervisningen?
  Den enkelte skole kan lave en aftale om at tilkøbe et niveau til en enkelt elev, hvis der er behov for at opgradere eller nedgradere undervisningen.
 • Findes der en demo af undervisningsmaterialet?
  Ja - du kan kontakte Den Frie Digitale Skole på info@denfriedigitaleskole.dk og bede om adgang til at se en demo af undervisningsmaterialet.
 • Har skolen erfaring med at undervise elever med autisme?
  Skolen har siden opstarten i 2019 undervist en del elever med autisme med forskellig læringsbehov.
 • Hvilke fag tilbydes i skolen?
  Der tilbydes alle grundskolens fag som fx. dansk, engelsk, matematik, religion, geografi, tysk, historie, fransk, japansk, spansk, natur og teknik og fysik/kemi. Disse fag er der erfaringer med at undervise i. Skolen er meget fleksible på fag, og udvikler gerne efter hvilket behov lige netop dit barn har. Man kan også blive undervist på Minecraft.
bottom of page